Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBolat, Tamer
dc.contributor.authorÇutuk, Selman
dc.date.accessioned2016-04-26T11:20:14Z
dc.date.available2016-04-26T11:20:14Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationÇutuk, Selman. Spor işletmelerinde mesleki tükenmişlik ve örgütsel bağlılık ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2454
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı, tükenmişliğin örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Veriler, anketler aracılığıyla Kocaeli ve İzmir'de beş spor kulübünden toplanmıştır. Bu kapsamda, doksan bir anket analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları tükenmişliğin işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini etkilediğini göstermiştir. Çalışma ile ilgili iki önemli sınırlılık bulunmaktadır. İlk olarak, çalışmanın yalnızca spor kulübünde yapılmış olması ve bu nedenle de elde edilen sonuçların genellenememesidir. İkinci olarak, araştırmada veriler "kendi kendini değerlendirme" yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Bu nedenle diğer bir sınırlılık, ortak yöntem varyansı olasılığıdır.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to investigate whether there is a significant effect of the burnout on organizational commitment. Through questionnaires, data were collected from five sports clubs in Kocaeli and İzmir. In this frame, ninety one questionnaires were analyzed. The results of the study showed that the burnout influences the level of employees' organizational commitment. There are two important limitations about the sudy. First, the results of the study cannot be generalized, as the survey was administered in only five sports clubs. Second, in the survey, the data were collected by using a self-report methodology, so another limitation is the possibility of common method variance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectDuygusal Bağlılıken_US
dc.subjectNormatif Bağlılıken_US
dc.subjectDevam Bağlılığıen_US
dc.subjectSpor İşletmelerien_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectAffective Commitmenten_US
dc.subjectNormative Commitment
dc.subjectContinuance Commitment
dc.subjectSports Establishments
dc.titleSpor işletmelerinde mesleki tükenmişlik ve örgütsel bağlılık ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between occupational and organizational commitment in sports establishmentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record