Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkmen, Serkan
dc.contributor.authorDağistanlı, Ömer
dc.date.accessioned2016-04-26T11:26:49Z
dc.date.available2016-04-26T11:26:49Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationDağiştanlı, Ömer. Kimler bilişim teknolojileri öğretmeni olmalı? meslek kişiliği yaklaşımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2455
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye'deki bilişim teknolojileri öğretmenlerinin mesleklerinden memnuniyetini ölçmek ve kişiliğin memnuniyet düzeyi ile olan ilişkisini incelemektir. Holland ve Eşitlik Teorisi çalışmanın teorik çerçevesini oluşturdu. Çalışmaya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 121 bilişim teknolojileri öğretmeni katıldı. Katılımcıların 75'i erkek 46'sı bayan öğretmendir. Sonuçlar bilişim teknoloji öğretmenlerinin mesleki memnuniyetlerinin düşük olduğunu ve gerçekçi kişiliğin memnuniyetle istatistikî olarak anlamlı ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak gerçekçi kişiliğe sahip bireyler için bilişim teknolojileri öğretmenliğinin ideal meslek olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of the current study was to examine vocational satisfaction of information technology teachers and the role of personality on their satisfaction. Holland and Equity theories served as the theoretical frameworks for the current study. Participants were 121 information technology teachers in Turkey. Results indicated that the vocational satisfaction of information technology teachers were low and satisfaction was significantly related to satisfaction. Based on these results, the profession of information technology teaching seems to be an ideal career for those with realistic personality traits.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilişim Teknolojileri Öğretmenleri
dc.subjectMesleki Tatmin
dc.subjectHolland Teorisi
dc.subjectInformation Technology Teashers
dc.subjectVocational Satisfaction
dc.subjectHolland Theory
dc.titleKimler bilişim teknolojileri öğretmeni olmalı? meslek kişiliği yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeWho should work as information technology teachers? vocational personality approachen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record