Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirci, Neşet
dc.contributor.authorDalaklıoğlu, Semih
dc.date.accessioned2016-04-26T11:32:32Z
dc.date.available2016-04-26T11:32:32Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationDalakoğlu, Semih. On birinci sınıf öğrencilerinin enerji ve momentum konuları ile ilgili kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2456
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma fizik dersini alan orta öğretim 11. sınıf öğrencilerin Enerji ve Momentum konuları ile ilgili kavrama düzeylerini belirleyerek eğer var ise onların kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında Balıkesir İlinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı toplam yedi okulda okuyan 284 11. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada Enerji ve Momentum konuları ile ilgili olarak toplam 21 çoktan seçmeli sorudan oluşan kavram testi ve fiziğe karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Enerji ve Momentum Kavram Testi, iş-enerji, enerji korunumu, momentum korunumu ve itme-momentum kavramlarını içermektedir. Öğrencilerin Enerji ve Momentum konularına yönelik tutumlarını belirlemek için 25 maddelik beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Kavramsal anlama testine katılan öğrenciler arasından gönüllü olan 13 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede öğrencilere 7 tane soru sorulmuştur. Elde edilen verilerin analizleri ve görüşmeler sonucunda orta öğretim on birinci sınıf öğrencilerinin Enerji ve Momentum konularında birçok kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca Enerji ve Momentum konularına yönelik tutum puanlarının analiz sonucunda erkek öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of the study is to determine eleventh grade high school students' conceptual level and misconceptions about Energy and Momentum concepts. The sample of this study was 284 eleventh grade students in seven public high schools in the city of Balıkesir. This research was carried out during the academic year of 2013-2014. The descriptive method was used in this study. In the study, there were two instruments. The first one is Energy and Momentum Conceptual Survey Test, consisted of 21 multiple choice questions. This test covers these concepts:work and energy, conservation of energy and momentum,and relationship between impulse and momentum. The second instrument was called Energy and Momentum Attitude Survey, consisted of 25 Likert items ranging from 1 (Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree). In order to determine students' attitude towards Energy and Momentum, the subjects were askedtheir opinion about subject matter. In addition to these instruments, thirteen people were randomly selected from sample to conduct semi-structured interviews about Energy and Momentum Concepts. According to data analysis and interview results, it is found out that eleventh grade students have many problems andmisconceptions in energy and momentum concepts. It has also been found that attitude toward energy and momentum concepts is a statistically significant in favor of male students. In other words, male students' attitude score toward energy and momentum concept are more positive than female students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtaöğretim 11.Sınıf Öğrencileri
dc.subjectEnerji ve Momentum
dc.subjectKavram Yanılgıları
dc.subjectEnerji ve Momentum Konularına Karşı Tutum
dc.subjectCinsiyet
dc.subjectEleventh Grade High School Students
dc.subjectEnergy and Momentum
dc.subjectMisconceptions
dc.subjectAttitude Toward Energy and Momentum Concepts
dc.subjectSex
dc.titleOn birinci sınıf öğrencilerinin enerji ve momentum konuları ile ilgili kavramsal anlama düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining eleventh grade students’ conceptual level on energy and momentum concepts
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record