Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoruoğlu, Özden
dc.contributor.authorDemircan, Ayşe
dc.date.accessioned2016-04-26T12:55:10Z
dc.date.available2016-04-26T12:55:10Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010en
dc.identifier.citationDemircan, Ayşe. İlköğretim matematik öğretmenliği programındaki alan derslerinin meslekteki kullanılabilirliğine dair öğretmen ve öğretmen adayı görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2462
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı İlköğretim Matematik Öğretmenliği programındaki alan derslerinin meslekteki kullanılabilirliğine dair öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2009-2010 öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 18 son sınıf öğretmen adayı ve 7 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma var olan durumun olduğu gibi betimlenmesini amaçladığı için tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla örneklem grubundaki öğretmen ve öğretmen adaylarına uygulanan görüşme formu kullanılmıştır. Öğretmen ve öğretmen adayları ile yapılan görüşme sonucu elde edilen nitel veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının pek çoğu alan derslerinin meslekte kullanılabilir olmadığını ifade etmiştir. Ancak pek çok öğretmen adayı alan dersleri ile ilköğretim 6-7-8. Sınıf matematik müfredatındaki konuları ile az da olsa bir ilişki kurabilmiştir. Öğretmenlerin ise hiçbirinin alan derslerini meslekte kullanılabilir bulmadığını belirtmiştir. Ancak pek çoğu alan dersleri ile ilköğretim matematik müfredatındaki konular arasında ilişki kurabilmiştir. Araştırmada öğretmen ve öğretmen adayları lisans eğitimi sırasında verilen alan derslerinin teorik ve ezbere dayalı olduğu, kalıcı olmadığı, çok üst düzeyde verildiği, derslerin uygulamaya dönük işlenmediği ve ilköğretim 6-7-8. Sınıf matematik müfredatındaki konular ile alan derslerinin ilişkisinin verilmediği şeklinde görüş bildirmiş ve önerilerde bulunmuşlardır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the opinions of primary school teachers and candidates on the usage availability of area courses of primary school mathematics program in their professions. The subjects of this research are consisted of 18 senior students of Balıkesir University Primary School Mathematics Program in 2009 - 2010 academic year and 7 mathematics teacher. The study was chosen to be a survey model type to identify the current situation. An evaluation form was used to obtain data from the subjects during the interviews. The qualitative results of the interviews were examined via content analysis method. The results showed that majority of the teacher candidates believed that the area courses taken during the undergraduate program were not applicable to their profession. However, most of the candidates claimed that the area courses were somehow related and suitable for 6th, 7th and 8th grade mathematics curriculum. On the other hand, currently working teachers claimed none of the courses were usable, but related to the subjects taught in primary school. Teachers and candidates also claimed that area courses contain too much theory, force them to memorize, as a result being temporary, are highly advanced and are not based on practice work. They also told that the relation between 6th, 7th and 8th grade mathematics curriculum and area courses were not given and shared their suggestions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretim Matematik Öğretmenliği Programındaki Alan Dersleri
dc.subjectMeslekte Kullanılabilirlik
dc.subjectÖğretmen ve Öğretmen Adayı Görüşleri
dc.subjectGörüşme
dc.subjectİçerik Analizi
dc.subjectArea Courses in The Primary School Mathematics Program
dc.subjectUsage Availability in the Profession
dc.subjectThe Opinions of Teachers and Candidates
dc.subjectInterviews
dc.subjectContent Analysis
dc.titleİlköğretim matematik öğretmenliği programındaki alan derslerinin meslekteki kullanılabilirliğine dair öğretmen ve öğretmen adayı görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe opinions of teachers and candidates on the usage availability of area courses of primary school mathematics program in the professionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record