Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Sami
dc.contributor.authorKabaca, Alper
dc.date.accessioned2016-05-10T07:17:14Z
dc.date.available2016-05-10T07:17:14Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationKabaca, Alper. Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma, biyoloji dersine yönelik tutumları ile bazı biyoloji konularına ilişkin başarıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2545
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractMilli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim planlarında yapmış olduğu değişkilikler sonucunda yapılandırmacı yaklaşım bu planlarda yerini almıştır. Bu bağlamda programın yürütücüsü olacak öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumları ile alan bilgisine yönelik tutum ve başarılarının incelenmesi önemlidir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma, biyoloji dersine yönelik tutumları ve bazı biyoloji konularındaki başarıları incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini 2011-2012 bahar yarılıyında Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi öğrenim görmekte olan sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutum ölçeği, biyoloji dersine yönelik tutum ölçeği ve biyoloji başarı testi kullanılmştır. Araştırmadan elde edilen verilerden öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde olumlu olduğu ancak ikinci sınıf düzeyinde olumsuz olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi değişken olarak ele alındığında istatiksel olarak olumlu yönde bir değişme olduğu gözlenmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının biyoloji dersine yönelik tutumlarının birinci ve ikinci sınıf düzeyinde olumsuz iken, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeyinde olumlu yönde olduğu gözlenmektedir. Öğretmen adaylarının "Solunum sistemi, boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi"nde ki başarıları ise ele alındığında genel olarak düşüş göstermektedir. Ancak özellikle canlıların sınıflandırılması konusundaki başarılarında artış olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractAs a result of the addition made in plans of education by the Ministry of Education constructivist approach has taken place in these plans. In this context, to examine the attitudes and achivements of teacher candidates that will supervise the program is very important. In this study, attitudes towards contructivist approach and biology lessons and achivement on some biology subjects of teacher candidates were examined. The sample of the study is teacher candidates that are educating in Necatibey Faculty of Education at spring semisemester of 2011-2012. As a data collection tool, attitude scale towards constructivist approach, attitude scale towards biology lessons and biology achievement test were used. The data obtained from the research is that the teachers' attitudes towards the constructivist approach in first, third and fourth grade level appear to be positive, but in the second grade level appear to be negative. When the teacher candidates' class grade taken as a variable, the attitudes of candidates were changed in a positive direction. In addition, teachers' attitudes towards biology lessons are negative at first and second grade level but at third and fourth grade level is observed that in a positive way. Generally, the achievements of teacher candidates in respiratory system, excretory system and the circulatory system were decreasing. However, the achievements of teacher candidates especially in the classification of living things are on the increase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSınıf Öğretmenliği
dc.subjectYapılandırmacı Yaklaşım Tutum Ölçeği
dc.subjectBiyoloji Dersi Tutum Ölçeği
dc.subjectBiyoloji Başarı Testi
dc.subjectElementary School Teaching
dc.subjectAttitude Scale Towards Constructivist Approach
dc.subjectAttitude Scale Towards Biology Lessons
dc.subjectAchievement Test of Biology Lessons
dc.titleSınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma, biyoloji dersine yönelik tutumları ile bazı biyoloji konularına ilişkin başarılarıen_US
dc.title.alternativeSchool teacher candidates attidudes towards constructivist approach, towards biology lessons and achievement in some biology subjectsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record