Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Halil İbrahim
dc.contributor.authorKaraca, Serdar
dc.date.accessioned2016-05-11T06:42:10Z
dc.date.available2016-05-11T06:42:10Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationKaraca, Serdar. Sbornik Materialov Dlya Opisaniya Mestnostey İ Plemyon Kavkaza dergisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2569
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada 1881-1929 yılları arasında ilk 44 sayısı Tiflis'te ve son iki sayısı da Mahaçkale'de Rusça yayımlanan Sbornik Materialov Dlya Opisaniya Mestnostey İ Plemyon Kavkaza (SMOMPK) dergisi tanıtılarak içeriğindeki yazılar ve derlenen materyaller farklı bilim dallarındaki araştırıcıların dikkatine sunulmuştur. SMOMPK, Kafkasya ve Kafkas Ötesindeki Osetler, Gürcüler, Abhazlar, Çerkezler, Kabartaylar, Çeçenler, İnguşlar, Tabasaranlar, Dargiler, Laklar, Avarlar ile Türk boylarından Nogay, Karaçay, Balkar, Kumuk, Türkmen ve Azerbaycan Türkleriyle ilgili etnografya, antropoloji, tarih, dil bilimi ve halk bilimi gibi farklı bilim dalları kapsamındaki yazıları içeren bir dergidir. Türkçeye başlığı "Kafkas Kabilelerinin ve Yörelerinin Tasviri İçin Materyaller Derlemesi" şeklinde tercüme edilebilecek derginin 46 sayısının sayfa sayısı 23000'i bulmaktadır. Bu hacimde bir derginin içeriğinde neler olduğunun düzenli bir şekilde ortaya konulması farklı disiplinlerdeki araştırıcılara kolaylık sağlayacaktır. Çalışmada bu maksatla derginin içeriği analiz edilerek Türklük bilgisi çalışmalarına bilhassa da halk bilimine kaynak olabilecek yazılar ve materyaller tespit edilmiştir. Çalışmada, Kafkasya ve Kafkas Ötesi üzerine çalışan araştırıcılara yardımcı olacağı düşüncesiyle SMOMPK'nin içeriği Kronolojik Dizin, Konu Dizini, Yazar Dizini ve Rusça Kronolojik Dizin olmak üzere dört ayrı dizin ile ortaya konulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study the compendium Sbornik Materialov Dlya Opisaniya Mestnostey İ Plemyon Kavkaza (SMOMPK), whose first 44 issues were printed in Tbilisi and last two issues were printed in Makhachkala in Russian between 1881 and 1929, is introduced and writings and other compiled materials are represented to the researchers at different scientific fields. SMOMPK, is a compendium which includes etnographic, anthropological, historical, linguistic, folkloric information about Ossetians, Georgians, Abkhazians, Circassians, Kabardino, Chechens, Ingush, Tabasaran Laks, Avars with the Turkish tribes composed of the Nogai, Karachai, Balkar, Kumyk, Turkmen and Azerbaijanis. The compendium, whose title can be translated to English as "Collection of the Materials for Description of Places and Tribes of the Caucasus", has approximately 23000 pages in total. Presenting the content of such a large compendium systematically will provide ease to the researchers in different fields. In this study, in order to achieve this purpose, the content of the compendium is analyzed and studies and materials which can be useful for Turkology studies and particularly folklore are determined. In this study, SMOMPK's content is presented with four different indices including Chronological Index, Author Index, Subject Index and Chronological Index in Russian to help researchers working on Causcasia and Trans- Caucasus fields.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKafkasya
dc.subjectKafkas Ötesi
dc.subjectTürklük Bilgisi
dc.subjectHalk Bilimi
dc.subjectCaucasia
dc.subjectTrans-Caucasus
dc.subjectTurcology
dc.subjectFolklore
dc.titleSbornik Materialov Dlya Opisaniya Mestnostey İ Plemyon Kavkaza dergisi üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research on Sbornik Materialov Dlya Opisaniya Mestnostey İ Plemyon Kavkaza compendiumen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record