Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökden, Sibel
dc.contributor.authorTuner, Hasan
dc.date.accessioned2016-05-11T06:55:53Z
dc.date.available2016-05-11T06:55:53Z
dc.date.issued2000
dc.date.submitted2000en
dc.identifier.citationTuner, Hasan. Pb1-xSnxTe yarıiletkeninin manyetik ve optiksel özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2571
dc.description.abstractBu çalışmada Kurşun Kalay Tellürür 'ün (Pb-xSny Te) manyetik ve optiksel özellikleri teorik olarak incelenmiştir. Dış statik manyetik alan ve elektromanyetik alan farklı kristal doğrultularında uygulandığı zaman, numunenin nasıl bir fiziksel özellik gösterdiği ve sanal kırma indisinin dış statik manyetik alanın değerine bagli olarak nasıl değiştiği incelenmiştir. Kurşun Kalay Tellürür 'ün (PbxSnyTe) her bir elektron cebine ait etkin kütleleri ve buna bağlı olarak iletkenlik tensörleri bulunmuştur. Daha sonra toplam iletkenlik tensörü hesaplanmıştır. Dielektrik tensörü ile iletkenlik tensörü arasındaki ifadeden yaralanarak, numunenin kompleks kırma indisinin uygulanan dış statik manyetik alana göre değişim eğrileri yorumlanıp numunenin optiksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Uygulanan dış statik manyetik alan B//<110>//x ve B//<001>//y kristal doğrultuları boyunca uygulanırken elektrik alan vektörü de <001> kristal doğrultusu boyunca uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, we investigate the magneto-optical properties of Pbi-xSnxTe theoretically. When external static magnetic fields and an electromagnetic field were applied to the different crystal direction, we studied how the physical properties of the sample varies and how complex refracted index varies whit the magnitude of external static magnetic fields. We found the effective mass tensors of each fermi surface and then the conductivity tensors for lead-tin-salt (Pbi.xSnxTe). Total conductivity tensor was calculated. We found the complex refracted index from the relation between dielectric and conductivity tensor. We obtained information about optical properties of sample by interpreting variation curves of the complex refractive index of the sample as a function of applied external static magnetic field. In this study, the external static magnetic field B was applied along <110> and <001> crystal directions and the electromagnetic field vector was applied along <001> crystal direction.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBrillouin Bölgesien_US
dc.subjectEtkin Kütleen_US
dc.subjectTensören_US
dc.subjectDielektrik Anomalien_US
dc.subjectSiklotron Rezonansien_US
dc.subjectFermi Yüzeyien_US
dc.subjectSanal Kırma Indisien_US
dc.subjectEnerji Bandı Aralığıen_US
dc.subjectBrillouin Zoneen_US
dc.subjectEffective Mass
dc.subjectTensor
dc.subjectDielectric Anomaly
dc.subjectCyclotron Resonance
dc.subjectFermi Surface
dc.subjectComplex Refractive Index Energy Gap
dc.titlePb1-xSnxTe yarıiletkeninin manyetik ve optiksel özelliklerien_US
dc.title.alternativeMagnetic and optical properties of Pb1-xSnxTe semiconductoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record