Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSaylan, Şerif
dc.contributor.authorTerzi, Mehmet
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:41Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:41Z
dc.date.issued1998
dc.date.submitted1998en
dc.identifier.citationTerzi, Mehmet. Betonarme kirişli döşemelerde etkili tabla genişliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/257
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBetonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Kirişlerin kesit hesabı yapılırken döşemenin bir kısmım da enkesite dahil etmek gerekir. Yapısal çözümleme ve yer değiştirme için gerekli atalet momentinin bulunmasında gözönüne alınacak etkili tabla genişliğinin hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada, döşeme kirişlerinin etkili tabla genişliklerinin belirlenmesi için dikdörtgen prizma eleman kullanılarak üç boyutlu sonlu elemanlar programı hazırlanmıştır. Teorik ve nümerik çalışmalara bakıldığında basit mesnetli, eşit açıklıklı, karşılıklı kenarları boşta olan ve eşit yükleme için kirişli döşeme sistemleri incelenmiş ve bu sınır şartlarına ait etkili tabla genişliği ifadeleri geliştirilmiştir. Bu çalışmalardan farklı olarak kolonların kirişlerle birleştiği noktalarda tam ankastre mesnetli kirişli döşemelerin etkili tabla genişliği ifadeleri tekil ve çizgisel yük halleri için bulunmuştur. Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar ile elde edilen etkili tabla genişlikleri bazı ülke yönetmelikleri ve teorik çalışmalara göre daha büyük olduğu görülmüştür. Çeşitli ülke yönetmeliklerinde etkili tabla genişliği için önerilen değerlerde ciddi farklılıklar olmasına rağmen yapısal çözümleme için gerekli olan kesit tesirlerinde bu denli ciddi bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Bu yüzden önerilen ifadelerden elde edilecek etkili tabla genişliği değerleri yapısal çözümleme için uygun sonuçlar vermektedir.en_US
dc.description.abstractSlabs and beams in reinforced concrete structures work together because of their monolithic characteristic. In the design of reinforced concrete slabs with beams, a part of the slab should be taken into account for tiie calculation of the cross sectional properties of a beam. The effective flange width of a beam is required in the calculation of the moment of inertia of the beam cross sections for to using in structural analysis and calculation of displacements. Using a rectangular prism element, a three dimensional finite elements program is prepared for determining the effective flange width of the slab beams. In theoretical and numerical studies, a system of slab with concrete beam for equal load positions with simple support, equal space and free opposite edges are studied, and statements for effective flange width of beams belonging these extremity conditions are improved. Apart from these studies effective flange width of the slab beams fixed-end supported on points where columns are connected with beams is found for concentrated and uniformly distributed line loads. The effective width obtained by the three dimensional finite elements analysis is found larger than the given values of the standards and theoretical studies. In spite of serious differences in suggested values for effective width in standards of various countries, no significant differences are recorded for cross section effects that are necessary for structural analysis. Therefore, values for effective flange width of beams obtained by the statements suggested are convenient for structural analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBetonarme Kiriş
dc.subjectEtkili Tabla Genişliği
dc.subjectÜç Boyutlu Sonlu Elemanlar
dc.subjectTekil Yük
dc.subjectÇizgisel Yük
dc.subjectRijitlik Matrisi
dc.subjectDeplasman
dc.subjectDöşeme
dc.subjectReinforced Concrete Beam
dc.subjectEffective Flange Width of Beam
dc.subjectThree Dimensional Finite Elements
dc.subjectConcentrated Load
dc.subjectUniformly Distributed Line Load
dc.subjectStiffness Matrix
dc.subjectDeflection
dc.subjectSlab
dc.titleBetonarme kirişli döşemelerde etkili tabla genişliğinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn investigation of effective flange width in reinforced concrete slab with beamsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record