Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMete, Pınar
dc.contributor.authorKaraoğlu, Fatma
dc.date.accessioned2016-05-12T06:39:41Z
dc.date.available2016-05-12T06:39:41Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012en
dc.identifier.citationKaraoğlu, Fatma. Lokal halkaların hilbert fonksiyonları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2583
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBir lokal halkanın Hilbert fonksiyonu, o halkaya karşılık gelen ilişkilendirilmiş derecelendirilmiş halkasının (teğet konisinin) Hilbert fonksiyonu ile tanımlanır. Standart dereceli bir cebirin en azından Cohen-Macaulay iken Hilbert fonksiyonu iyi anlaşılmış olmasına rağmen, lokal durumda çok az bilgi vardır. Bunun sebebi, lokal halkanın güzel özelliklerinin teğet konisine taşınamamasıdır. Bu tez çalışması, lokal halkaların Hilbert fonksiyonlarının teorisi üzerine bir derleme olup, amacımız bu konuyla ilgili temel tanım ve teoremleri vermek ve bazı açık problemleri tanıtmaktır.en_US
dc.description.abstractThe Hilbert function of a local ring is the Hilbert function of the associated graded ring (its tangent cone). In spite of the fact that the Hilbert function of a standard graded algebra is well-understood, at least it is Cohen-Macaulay, very little is known in the local case. This is because many nice properties of the local ring can not be carried over to its tanget cone. This thesis study is a survey of the theory of Hilbert functions of local rings, and our aim is to give basic definitions and theorems in this field and to introduce some open problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLokal Halka
dc.subjectHilbert Fonksiyon
dc.subjectStandart Baz
dc.subjectTeğet Koni
dc.subjectStandart Dereceli Cebir
dc.subjectCohen-Macaulay Halka
dc.subjectLocal Ring
dc.subjectHilbert Function
dc.subjectStandard Basis
dc.subjectTungent Cone
dc.subjectStandard Graded Algebra
dc.subjectCohen-Macaulay Ring
dc.titleLokal halkaların hilbert fonksiyonlarıen_US
dc.title.alternativeHilbert function of local ringsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record