Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAzizoğlu, Nursen
dc.contributor.authorKobak, Rifat
dc.date.accessioned2016-05-13T10:45:57Z
dc.date.available2016-05-13T10:45:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationKobak, Rifat. Ortaöğretim Kimya ders kitaplarında yer alan analojilerin analog-hedef haritalama yapılarının incelenmesi . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2606
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, ortaöğretim 9.,10.,11.,12. sınıf kimya ders kitaplarının analog- hedef haritalama yapıları incelenmiştir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı ortaöğretim 9., 10., 11. ve 12. sınıf kimya ders kitapları içerik analizi kullanılarak ders kitaplarında kullanılan analojiler belirlenmiştir. Bu dört ders kitabında bulunan analojiler; kaynak ve hedef kavramlar, analojinin sunuluş biçimi, kaynak ve hedef kavramların soyutlama düzeyi, hedefe ilişkin kaynağın pozisyonu, yapaylık düzeyi, analojinin zenginlik düzeyi, analoji kelimesinin kullanılması, konu öncesi yönlendirme, sınırlılıkların tanımı ve öğrencilerin katılımı gibi kategorilerde sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, toplam 39 analoji bulunmuştur. Bu analojilerin en çok 10. sınıf düzeyinde kullanıldığı (f=17) görülmüştür. Diğer kimya kitaplarında analoji sayıları sırasıyla 9. sınıf (f=11), 11. sınıf (f=6), 12. sınıf (f=5) şeklindedir. Analojiler nitelik bakımından incelendiğinde ise, genelde sözel olarak sunulduğu, günlük analoji kullanıldığı, öğretmen merkezli olduğu ve sekteye uğradığı kısımların belirtilmediği görülmüştür. Kimya dersinde analoji kullanımı, önceki bilgiler ile yeni öğrenilen bilgiler arasında bağlantı kurulmasını sağlaması nedeniyle öğrenciler açısından çok faydalı bir metottur. Ayrıca daha önce öğrendiği bilgilerin kullanılması, öğrencinin var olan bilgi yapısının ve kavram yanılgılarının ders içerisinde belirlenerek düzeltilmesi bakımından önemlidir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre benzer çalışmaları farklı alanlarda ve farklı yöntemlerle yapılması önerilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, secondary school 9th, 10th, 11th and 12th grades chemistry textbooks were analyzed in point of analog- target structure mapping. In this research, content analysis is used to analyze the chemistry textbooks that have been used on the recommendation of Ministry of National Education (MEB). The analogies in four chemistry textbooks were investigated and classified according to the following criteria: analogical relationship, analogical representation, abstraction, position of analog, artificiality, the extent of mapping, the use of term "analogy", analog explanation, description of limitations and students' participation. As a result, in total 39 analogies were found. The greatest part of these analogies was used in 10th grade chemistry textbook. (f=17). The number of analogies in other chemistry textbooks lowered from 9th grade (f=11), 11th grade (f=6), to 12th grade (f=5) respectively. When analogies were investigated, it was seen that these analogies had been generally verbal and daily in terms of representation format and artificiality, respectively. There was no point in having students' participation. It was not pointed out where the analogy broke down. Since the use of analogy in chemistry lessons helps students to make connection between their prior knowledge and new knowledge, it is very beneficial method to the students. Besides, it is important to identify and correct students' possible misconceptions in terms of using prior knowledge. It is suggested that similar studies can be conducted by using analogy in different subjects and different methods.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2012/01 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKimya Eğitimi
dc.subjectAnaloji
dc.subjectKimya Ders Kitapları
dc.subjectChemistry Education
dc.subjectAnalogy
dc.subjectChemistry Textbooks
dc.titleOrtaöğretim Kimya ders kitaplarında yer alan analojilerin analog-hedef haritalama yapılarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeAn analysis of the analog-target attributes of analogies in secondary education chemistry textbooksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record