Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın, Evren
dc.contributor.advisorKaya, Semin
dc.contributor.authorKılıç, Gülenay Alevay
dc.date.accessioned2016-05-16T06:51:18Z
dc.date.available2016-05-16T06:51:18Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010en
dc.identifier.citationKılıç, Gülenay Alevay. Soğuk depoculukta, depolama süresini etkileyen parametrelerin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2618
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractSoğutma sanayinde sıcaklık ve nem kontrolü büyük önem taşımaktadır. Laboratuar ortamında yapılan çalışmalar maliyet artışı ve zaman kaybına neden olduğu için bilgisayar destekli analiz programları ile bu sorunun çözülmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, deney ortamında içi boş bir soğuk hava deposu kullanılarak sıcaklık, nem ve hava dolanım hız verileri ile bilgisayar destekli analiz programı ölçüm sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Soğuk hava deposu ortam sıcaklığından set aralık değeri olan 275.15 [K] ile 272.95 [K]' e inilip sıcaklık, hız ve nem değerleri datalogger kullanılarak alınmıştır. Bilgisayar destekli analiz için öncelikle hava akışının olacağı kabin Solidworks programında modellenmiş ve ağ yapısı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Tüm deney şartları hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) hava akış simülasyon yazılım programı zamana bağlı olarak tanımlanıp deney sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonunda deney ile yazılım programı arasında yakınsama görülmüştür. Sonuçların yakınsamasından dolayı 3 farklı fan hızı içinde HAD programı çalıştırılmıştır. Kabin içindeki hız ve basınç dağılımları akış çizgileri, vektörler ve eş büyüklük eğrileri şeklinde grafik olarak gösterilmiştir. Alınan sıcaklık, basınç ve hız değerleri yorumlanmıştır. Bu deneye paralel yürütülen diğer uygulamada ise mevsim sebzelerinden yeşil yapraklı sebzelerden ıspanak ve marul materyal olarak kullanılmıştır. Belli bir süre ozona maruz bırakılmış şebeke suyu ile sebzeler yıkanarak örnekler +2oC'lik soğuk hava deposunda 14 gün depolanmıştır. Depolama süresince parametre ölçümleri, yanı sıra 0, 2, 7, 14 üncü günlerde alınan örneklerde mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractTemperature and humidity control are vital in the cooling industry. As laboratory works cause increased costs and loss of time, the study aims at solving this problem by computer-aided analysis software. This study has aimed to compare the temperature, humidity, and aircirculation rate data with computer-aided analysis software measurement results using an empty cold room in an experimental environment. The cold room temperature has been dropped to the set range value of 275.15 [K] to 272.95 [K] and temperature, rate and humidity values have been obtained using a datalogger. For computer-aided analysis, first, the cabin where the airflow will occur has been modeled in the Solidworks software and the network structure has been formed using a finite elements method. All experimental conditions have been defined timedependently by the Computational Fluid Dynamics (CFD) airflow simulation software and compared with the experiment results. A convergence has been seen between the experiment and the software. CFD software has been started under 3 different fan rates due to the convergence of the results. Rate and pressure distributions inside the cabin have been shown in a graph with flow lines, vectors, and isosize curves. The obtained temperature, pressure, and rate values have been interpreted. In another application conducted in parallel to this experiment, spinach and lettuce, both seasonal and green-leaf vegetables, have been used as materials. Samples have been washed by tap water by ozone for a certain period of time and then stored for 14 days in a +2oC cold room. During storage, parameter measurements have been made as well as microbiological and sensory analyses in samples collected on the 0, 2, 7, 14th days.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSoğuk Depoculuk
dc.subjectSonlu Elemanlar Yöntemi
dc.subjectHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD)
dc.subjectSoğuk Depoda Sıcaklık ve Nem Kontrolü
dc.subjectGıda Dayanımı
dc.subjectDepolama Süresi
dc.subjectCold Storage
dc.subjectFinite Elements Method
dc.subjectComputational Fluid Dynamics (CFD)
dc.subjectTemperature and Humidity Control in Cold Room
dc.subjectFood Shelf Life
dc.subjectStorage Time
dc.titleSoğuk depoculukta, depolama süresini etkileyen parametrelerin analizien_US
dc.title.alternativeAn analysis of parameters affecting storage time in cold storageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record