Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, İrfan
dc.contributor.authorÖzer, Mehmet
dc.date.accessioned2016-05-16T11:42:45Z
dc.date.available2016-05-16T11:42:45Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationÖzer, Mehmet. Üç farklı çeliğe katı borlama işlemi yapılmasının içyapı ve sertlik üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2635
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBorlama ısıl işlemi demir esaslı malzemelere uygulanan, önemli yüzey sertleştirme ısıl işlemlerinden birisidir. Bu yöntemle demir esaslı malzemelerin, aşınmaya ve çalışma koşullarına yüksek dayanım gösterebilen borür tabakası elde edilebilmektedir. Bu çalışmada AISI 1020, AISI 1060 ve AISI 4140 çeliklerinden imal edilmiş olan borlama numunelerine 840 - 880 - 920 ve 960ºC' de 2 - 4 - 6 ve 8 saat sürelerle katı borlama işlemi uygulanmıştır. Bor kaynağı olarak da " Ekabor - 2 " tozu kullanılmıştır. Borlanan numunelerin optik mikro yapı fotoğrafları çekilmiştir. Difüzyon bölgesinin kalınlığı ve sertliği ölçülmüştür. Aynı çelik malzemeler alevle yüzey sertleştirme işlemine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Böylece borlamanın alevle sertleştirmeye göre üstünlükleri ve karbonun, borlama işlemine çıkardığı zorluk üzerinde yorumlar yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractBoronizing as heat treatment applied to ferrous materials is one of the important surface hardening processes. It can be obtained layer of boron that shows hiper strentgh to service conditions and abrasion for ferros materials by this method. In this study, solid boronizing is applied in conditions 840 - 880 - 920 - 960 ºC temperature and 2 - 4 - 6 - 8 hours to the samples which are maufactured from AISI 1020 - AISI 1060 - AISI 4140 steels. In boronizing ( Ekabor - 2 ) powder is used. The optical microstructures of the samples boronied hawe been taken photos. It is measured hardness and thickness of diffusion zone for boron. The same steel samples are also hardened by flame hardening process. The results obtanied are compared with eachother. So comments on the adventagec of boronizing according to flame hardening and the difficulties of carbon boronizing are made.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birim tarafından 2010 / 15 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBorlama
dc.subjectAISI 4140 Çeliği
dc.subjectAISI 1020 Çeliği
dc.subjectAISI 1060 Çeliği
dc.subjectAlevle Sertleştirme
dc.subjectBoronizing
dc.subjectAISI 4140 Steel
dc.subjectAISI 1020 Steel
dc.subjectAISI 1060 Steel
dc.subjectFlame Hardening
dc.titleÜç farklı çeliğe katı borlama işlemi yapılmasının içyapı ve sertlik üzerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of effect of solid boronizing process on microstructure and hardness in three different steelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record