Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇapan, Rifat
dc.contributor.authorÖzkaya, Cansu
dc.date.accessioned2016-05-16T12:44:18Z
dc.date.available2016-05-16T12:44:18Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationÖzkaya, Cansu. Perilendiimid türevi moleküllerin Langmuir-Blodgett (LB) ince film karakterizasyonunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2637
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractPerilendiimid türevi Langmuir-Blodgett (LB) ince filmleri altın kaplı cam alttaş üzerine LB ince film üretim tekniği kullanılarak üretilmiştir. İnce film maddeleri olarak, ilk kez sentezlenmiş olan N,N'-(L-alanin t-butilester)-3,4:9,10-perilendiimid (C1) ve N,N'-(L-glutamikasit t-butilester)-3,4:9,10-perilendiimid (C2) kullanılmıştır. Kaplanan her tabakanın üretilebilirliği Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) tekniği kullanılarak karakterize edilmiştir. Bu filmlerin çeşitli uçucu organik buharlara (aseton, benzen, diklorometan, etanol, kloroform, karbon tetraklorür, metanol ve toluen) karşı optik gaz algılama özellikleri SPR yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. C1 ve C2 ince film maddeleriyle üretilen LB filmler, gaz algılayıcı sensör olarak tasarlanmış ve bu tez kapsamında bunlara ait tepki süreleri, seçicilikleri, tekrarlanabilir performansları ve farklı konsantrasyonlardaki tepkileri incelenmiştir. C1 maddesinin diklorometan, benzen ve kloroform buharlarına karşı duyarlılıklarının yüksek olduğu diğer buharlara düşük olduğu görülmüştür. Bu buharlara karşı hızlı tepki ve geri dönüşüm göstermektedir. C2 maddesi ise aseton ve kloroforma karşı seçicilik gösterirken diğer buharlara tepkisi çok düşük olmuştur. Sonuç olarak seçilmiş olan her iki maddeden LB ince film üretiminin gerçekleşeceği ve oda sıcaklığında belli buharlara karşı sensör maddesi olarak kullanılacağı ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractDerivatives of perylenediimide have been used to produce Langmuir-Blodgett (LB) thin films on gold-coated glass substrates. The novel N,N'-(L-glutamicacid t-butylester)-3,4:9,10-perylenediimide (C1) and N,N'-(L-alanine t-butylester)-3,4:9,10-perylenediimide (C2) have been used as thin film materials. The producibility of each coated layer has been characterized using Surface Plasmon Resonance (SPR) method. These films have been investigated using SPR method towards various organic vapors (acetone, benzene, dichloromethane, ethanol, chloroform, carbon tetrachloride, methanol, and toluene). LB thin films which were fabricated using C1 and C2 has been design as gas sensors and their response times, selectivity, reproducibility performances have been investigated within the scope of this thesis. It has been suggested that C1 material has high sensitivity towards dichloromethane, benzene and chloroform vapors, poor sensibility towards other vapors. C2 material was selective towards acetone and chloroform, where it has poor response towars other vapors. Therefore, it is evident that the LB thin films that are produced both materials can be used as sensor materials at room temperature against specific vapors.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLangmuir-Blodgett İnce Filmen_US
dc.subjectYüzey Plazmon Rezonansen_US
dc.subjectGaz Algılamaen_US
dc.subjectPerilendiimiden_US
dc.subjectLangmuir-Blodgett Thin Filmen_US
dc.subjectSurface Plasmon Resonance (SPR)en_US
dc.subjectGas Detectionen_US
dc.subjectPerylenediimideen_US
dc.titlePerilendiimid türevi moleküllerin Langmuir-Blodgett (LB) ince film karakterizasyonunun incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe analyzing of Langmuir-Blodgett (LB) thin film characterization of perylenediimide moleculesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record