Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTerzi, Ali Rıza
dc.contributor.authorSüzer, Eda
dc.date.accessioned2016-05-18T07:35:16Z
dc.date.available2016-05-18T07:35:16Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010en
dc.identifier.citationSüzer, Eda. Genel lise, Anadolu lisesi ve Meslek liselerinde örgüt kültürü (Balıkesir ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2664
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Balıkesir'de Genel lise, Anadolu lisesi ve Meslek liselerinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin çalıştıkları kurumun örgüt kültürünü nasıl algıladıklarını belirlemektir. Bu sebeple araştırmada Genel lise, Anadolu lisesi ve Meslek liselerinde var olan kültürel yapıyı belirlemek üzere Terzi (2005) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerini; kültürel bir sınıflama ile ele alındığında genel lise, meslek lisesi ve anadolu liselerinde ne tür bir örgütsel kültürün olduğu, örgüt kültürü bakımından genel lise, anadolu lisesi ve meslek liseleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı, genel liselerde örgüt kültürünün cinsiyete, kıdeme, görev türüne ve branşa göre farklılık gösterip göstermediği, anadolu liselerinde örgüt kültürünün cinsiyete, kıdeme, görev türüne ve branşa göre farklılık gösterip göstermediği ve meslek liselerinde örgüt kültürünün cinsiyete, kıdeme, görev türüne ve branşa göre farklılık gösterip göstermediği oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 2008-2009 yılında Balıkesir İli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı il merkezindeki 28 ortaöğretim kurumundan genel lise, anadolu lisesi ve meslek lisesi gruplarına dahil 23 ortaöğretim kurumu oluşturmaktadır. Bunlardan 10 tanesi genel lise, 7 tanesi anadolu lisesi ve 6 tanesi meslek lisesidir. Araştırmanın sonuçlarına göre; genel liselerde, anadolu liselerinde ve meslek liselerinde yönetici ve öğretmen görüşleri doğrultusunda en başat kültürel boyut görev kültürü çıkmıştır. Görev kültüründen sonra sırasıyla bürokratik kültür, başarı kültürü ve destek kültürü gelmektedir. Ayrıca genel lise ve anadolu liselerinde cinsiyet, kıdem ve branşa göre anlamlı bir farklılık görülmezken görev türünde anlamlı farklılık görülmektedir, meslek liselerinde ise branşa göre anlamlı bir farklılık yoktur ancak cinsiyet, görev türü ve kıdeme göre anlamlı farklılık bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the perceptions of General High School, Anatolian High School and Vocational High School administrators and teachers on the organizational culture of the schools they work. In order to obtain information on the present organizational structure, a scale developed by Terzi (2005) was used. The problems lead to the study were to determine what kind of cultural dimensions at General High Schools, Anatolian High Schools and Vocational High Scools, if there is a significant difference among the cultural dimensions at General High Schools, Anatolian High Schools and Vocational High Scools, whether administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions vary in accordance with their gender, tasks, seniority and branches in General High Schools, whether administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions vary in accordance with their gender, tasks, seniority and branches in Anatolian High Schools, whether administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions vary in accordance with their gender, tasks, seniority and branches in Vocational High Schools. Sample group of the study consisted of 23 secondary schools from 28 secondary schools which were 10 of them General High Schools, 7 of them Anatolian High Schools and 6 of them Vocational High Schools in the province of Balıkesir during 2008-2009 academic year. According to the findings of the study, it was found that task culture is the most dominant cultural dimensions in tems of administrators and teachers' conceptions. Also, the findings of the administrators and teachers' conceptions indicate that task culture is followed by bureaucratic, achievement and support culture. In General High Schools and Anatolian High Schools administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions do not vary in accordance with their gender, seniority and branches, but administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions vary in accordance with their tasks. In Vocational High Schools administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions do not vary in accordance with their branches, but administrators and teachers' conceptions on cultural dimensions vary in accordance with their gender, tasks and seniority.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgüt Kültürüen_US
dc.subjectOkul Kültürüen_US
dc.subjectGenel Liseen_US
dc.subjectAnadolu Lisesien_US
dc.subjectMeslek Lisesien_US
dc.subjectOrganizational Cultureen_US
dc.subjectSchool Cultureen_US
dc.subjectGeneral High Schoolsen_US
dc.subjectAnatolian High Schools
dc.subjectVocational High Schools
dc.titleGenel lise, Anadolu lisesi ve Meslek liselerinde örgüt kültürü (Balıkesir ili örneği)en_US
dc.title.alternativeOrganizational culture in General high schools, Anatolian high schools and Vocational high schools (Example of Balıkesir province)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record