Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Nihal Yılmaz
dc.contributor.authorUçar, Sümeyra
dc.date.accessioned2016-05-20T11:45:26Z
dc.date.available2016-05-20T11:45:26Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationUçar, Sümeyra. Sonlu Blaschke çarpımları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2696
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDoğrusal dönüşümler olarak da bilinen Möbius dönüşümleri ilk kez 1831 yılında ortaya çıkmıştır. Özel tipteki Möbius dönüşümlerinin sonlu veya sonsuz sayıda çarpımları olarak tanımlanan Blaschke çarpımları ve temel özellikleri bu tezin ana konusudur. Bu tez altı bölümden oluşmaktadır. irinci bölüm olan giriş bölümünde Blaschke çarpımlarının tarihi gelişiminden bahsedilecektir. İkinci bölümde Möbius dönüşümlerinin tanımı ve temel özellikleri ile ilgili temel bilgiler ele alındıktan sonra birim diski birim diske, üst yarı düzlemi birim diske resmeden Möbius dönüşümleri incelenecektir. Üçüncü bölümde sonlu Blaschke çarpımlarının hangi şartlar altında özdeş oldukları incelenecektir. Dördüncü bölümde üst yarı düzlem için sonlu Blaschke çarpımları tanımlanarak, üst yarı düzlem ve birim disk için tanımlı sonlu Blaschke çarpımlarının her ikisinin de sıfırdan farklı bir kalıntıya sahip olduğu gösterilecektir. Son bölümde ise sonlu Blaschke çarpımlarının sıfır yerlerinin geometrik özellikleri ele alınacaktır.en_US
dc.description.abstractMöbius transformations, known as also linear transformations, firstly occured in 1831. Blaschke products, defined as finite or infinite products of special type Möbius transformations, and their basic properties are the main topics of this thesis. This thesis consists of six chapters. It is mentioned about historical development of Blaschke products in the introductory chapter, which is the first chapter of this thesis. In the second chapter, after it is given the definition and basic properties of Möbius transformations, it will be investigated the Möbius transformations mapping the unit disc to itself and the upper half plane to the unit disc. In the third chapter, it is investigated that the conditions under which finite Blaschke products to be identical. In the fourth chapter, defining finite Blaschke products for the upper half plane, it will be showed that two types of Blaschke products have a nonzero residue. Finally, in the last chapter it is mentioned about the geometric properties of the zeros of finite Blaschke products.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMöbius Dönüşümlerien_US
dc.subjectÇemberleren_US
dc.subjectSonlu Blaschke Çarpımlarıen_US
dc.subjectKalıntıen_US
dc.subjectMöbius Transformationsen_US
dc.subjectCirclesen_US
dc.subjectFinite Blaschke Productsen_US
dc.subjectResidueen_US
dc.subjectEllipsesen_US
dc.subjectElipsler
dc.titleSonlu Blaschke çarpımlarıen_US
dc.title.alternativeFinite Blaschke productsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record