Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEltem, Rengin.
dc.contributor.authorAşkun, Tülin
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:44Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:44Z
dc.date.issued2002
dc.date.submitted2002en
dc.identifier.citationAaşkun, Tülin. Çekirdeksiz kuru üzümlerden potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve identifikasyonu ile bazı okratoksijenik türlerde okratoksin-A oluşumunun zamana bağlı olarak değişiminin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/270
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÇalışmamızın yapıldığı 1999-2002 yılları arasında İzmir ve Manisa yöresinde bulunan 11 farklı bölgedeki 23 bağdan toplanan, 1999 sezonuna ait, 20'si kuru üzüm, 35'i yaş üzüm olmak üzere toplam 55 üzüm örneği incelenmiştir. 55 örneğin dökme plaka yöntemi ile küf yükleri belirlendikten sonra izole edilen küflerin tanılamaları yapılmıştır. Üzümlerin küf florası belirlendikten sonra bu flora içinde yer alan potansiyel okratoksin-A üreticisi küflerden bazılarının okratoksin-A üretip üretmediği de incelenmiştir. Ayrıca okratoksin-A ürettiği bilinen A. ochraceus suşu kullanılarak okratoksin-A üretiminin zamana bağlı olarak değişimi saptanmıştır. Laboratuvar çalışmaları sonucu 323 mikrofungus izolatı tanılanmıştır. Tanılanan izolatların 178' i, Aspergillus genusuna, 92' si Penici Ilium genusuna, 53' ü Fungi Imperfecti 'nin diğer genuslarına ait olmak üzere 70 tür belirlenmiştir. Türlerin 23'ü Aspergillus genusuna, 39'u Penicillium genusu'na ve 8'i Fungi Imperfecti' nin diğer genuslarına aittir. Tamlanan 70 türün 17'si potansiyel okratoksij eniktir. Potansiyel okratoksij enik 22 suş okratoksin-A üretimi bakımından araştırılmış ve bunlardan 12'sinin 0.2-5.0 ppb arasında okratoksin-A ürettiği belirlenmiştir. Aspergillus ochraceııs ile yapılan denemelerde okratoksin-A üretiminin 17. günde maksimum seviyeye ulaştığı saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe period of between 1999 and 2002, totally 55 samples, 35 of fresh Sultana and 20 of raisins, from 23 vineyards in 1 1 different regions from Manisa and Izmir were examined in our research. After colony forming units of 55 samples were determined using Pour Plate Methods, all the isolated strains were identified. After determining microfungus flora of the vineyards, the ochratoxin-A producing capability of some of the ochratoxigenic moulds were examined. In addition, Ochratoxin-A producing capability of the strain of Aspergillus ochraceus depending on time factor was shown. As a results of our research, 232 isolates were identified. It was determined that 178 of isolates belonged to the genus Aspergillus, 92 of isolates belonged to the genus Penicillium and 53 of isolates belonged to the other genera of Fungi Imperfecti. In total, 70 species were identified and 23 of which were Aspergilli, 39 of which were Penicilli and 8 of which were the other genera of Fungi Imperfecti. 17 out of 70 species were potential ochtratoxigenic. 22 potential ochratoxigenic strain were studied in aspect of Ochratoxin-A producing capability and 12 out of 22 were determined as having Ochratoxin-A producing capability strains with the range of 0.2-5.0 ppb. It was also revealed that the Ochratoxin-A production level was maximum on the 1 7th day by Aspergillus ochraceus.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAspergillus
dc.subjectPenicillium
dc.subjectTaxonomi
dc.subjectOkratoksin-A
dc.subjectÜzüm
dc.subjectTaxonomy
dc.subjectOchratoksin
dc.subjectA, Raisin
dc.titleÇekirdeksiz kuru üzümlerden potansiyel okratoksijenik küflerin izolasyonu ve identifikasyonu ile bazı okratoksijenik türlerde okratoksin-a oluşumunun zamana bağlı olarak değişiminin incelenmesien_US
dc.title.alternativeIsolation and identification of potential ochratoxigenic moulds from raisins and examining of ochratoxin-A formation depend on time factor in some ochratoxigenic mould speciesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record