Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSubaşat, Hülya Kara
dc.contributor.authorYazıcı, Fümet Duygu
dc.date.accessioned2016-05-23T12:51:41Z
dc.date.available2016-05-23T12:51:41Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationYazıcı, Fümet Duygu. PT(SCN)4 ve PD(SCN)4 ün kristal mühendisliğinde kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2721
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu yüksek lisans tez çalışmasında, FDY1 [C15H17B3N3O5]. [Pt(SCN)4].2(H2O] ve FDY2 [C15H17B3N3O5].[Pd(SCN)4].2(H2O] kompleksleri sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Komplekslerin kristal yapıları X-ışını kırınımı yöntemiyle belirlenmiştir. FDY1 kompleksi monoklinik kristal sisteminde, P21/c uzay grubunda, a =10.443 Å, b = 24.918 Å, c= 15.048 Å, α =90° , β =133.945° , γ =90° , V=2819.4 Å 3 , Z=4 birim hücre parametrelerinde, FDY2 kompleksi monoklinik kristal sisteminde, P21/c uzay grubunda, α =10.515 Å, b= 24.947 Å, c= 15.078 Å, α =90° , β =134.215° , γ =90° , V=2834.8 Å3 , Z=4 birim hücre parametrelerinde kristallenmiştir. FDY1 kompleksi asimetrik birim hücresinde bir Pt(SCN)4, bir boroksin ve iki su molekülü, FDY2 kompleksi bir Pd(SCN)4, bir boroksin ve iki su molekülü içermektedir. Kristal mühendisliğinde “Synthon” ve “Tecton” terimlerinin kullanımı yaygındır. Moleküler tecton (yapı taşı) olarak kullandığımız tiyosiyanat bazlı hidrojen bağlı sintonlar (OH•••SCN) kristal yapıların geniş bir alanda kullanılabileceğini açıklar. Kristal mühendisliğinde boronik asit türleri hidrojen bağları oluşumunda ana malzeme olarak kullanılmaktadır. FDY1 ve FDY2 komplekslerinin kristal yapısında da MSCN•••HN(boroksin), M-SCN•••HO(su) ve BO•••HNen_US
dc.description.abstractIn this M.Sc. thesis, [C15H17B3N3O5].[Pt(SCN)4].2(H2O] FDY1 and [C15H17B3N3O5].[Pd(SCN)4].2(H2O] FDY2 has been synthesized and structurally characterized. The crystal structures of complexes are determined by the single crystal X-ray diffraction method. The compound FDY1 crystallizes in monoclinic, space group P21/c, a=10.443 Å, b= 24.918 Å, c= 15.048 Å, α =90° , β =133.945° , γ =90° , V=2819.4 Å 3 , Z=4 , the compound FDY2 crystallizes in monoclinic, space group P21/c, a=10.515 Å, b= 24.947 Å, c= 15.078 Å, α =90° , β =134.215° , γ =90° , V=2834.8 Å 3 , Z=4 respectively. The complex FDY1 contain one Pt(SCN)4 and the complex FDY2 contain one Pd(SCN)4 ,one boroxine and two water molecules in the asymmetric unit. The “Synthon” and “Tecton” tersm are widely used in crystal engineering. The use of molecular tecton (building block) able to form thiocyano-based hydrogen bonded synthons (OH•••SCN) to synthesise a diverse range of crystal structures is described. In crystal engineering, boronic acid types is used as a core material in the formation of hydrogen bonds. In the crystal structure of FDY1 and FDY2, molecules are linked by intermolecular M-SCN•••HN(boroxine), M-SCN•••HO(water) and BO•••HN hydrogen bonds, forming a three-dimensional network.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2013/23 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKristal Mühendisliğien_US
dc.subjectBoroksin Bileşiklerien_US
dc.subjectTek Kristal Yapıen_US
dc.subjectCrystal Engineeringen_US
dc.subjectBoroxine Compounden_US
dc.subjectSingle Crystal Structureen_US
dc.titlePT(SCN)4 ve PD(SCN)4 ün kristal mühendisliğinde kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe use of PT(SCN)4 and PD(SCN)4 in crystal engineeringen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record