Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzkul, Murat
dc.contributor.authorTercan, Ceren
dc.date.accessioned2016-06-20T10:17:30Z
dc.date.available2016-06-20T10:17:30Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationTercan, Ceren. Topluma katılım aracı olarak dans. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2732
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı
dc.description.abstract"Topluma Katılım Aracı Olarak Dans" başlıklı tez çalışması: Günümüz teknololoji toplumlarında, giderek yalnızlaşan, kendi iç dünyası içerisinde ya da sanal alemde yaşamaya başlayan bireyin, toplumsal hayattan kopuk durumuna çözüm olarak yazılmıştır. Tezin genelinde sanat dallarından birisi olan dans sanatının, bireyi sosyalleştirmedeki etkisi üzerinde durulmuştur. Dans tarihinden başlayarak dansın dünden bugüne geçirdiği evrim ve serüvenler konu alınmıştır. Dansın, toplumsal kültürü diğer nesillere aktarmadaki önemi anlatılmıştır. Ayrıca bireye grup bilinci aşılayarak biraraya gelmelerini sağlayan dansın, toplumu bütünleştirici özelliğinden bahsedilmiştir. Düğünlerin bireyi biraraya getiren özelliği; dünya çapında yapılan dans karnavallarının da, farklı kültürlerden gelen insanları birbiriyle kaynaştırdığı anlatılmıştır. Hastaların sosyalleşmesi amaçlı yapılan projelerde, bireylerin dansla hayata tutulmalarından bahsedilmiştir. Bu tezin amacı; bireyi yeniden toplumsal hayata kazandırmada dans sanatının etkinliğini kanıtlamak ve kullanılabilirliğini artırmaktır. Bu konuda yazılmış fazla çalışma olmadığından alanında yapılmış özgün bir çalışmadır. Dansın toplumsal birlik ve beraberliği sağlamadaki rolünün oldukça büyük olduğu sonucuna varılmıştır. Dans, Bireyin temel ihtiyacı olan, aidiyet duygusunu tamamlayarak, insan psikolojisine iyi geldiği saptanmıştır. Dans eylemini gerçekleştirerek toplumsal hayata yeniden katılım sağlayabilen bireyin, toplumun diğer alanlarına da karıştığı, sosyalliğinin ve başarısının arttığı saptanmıştır. Dansın, bireyin psikolojisini olumlu yönde etkilediği, bu sayede sosyal bedenini yeniden yapılandırarak, toplum tarafından kabul gören yeni bir sosyal beden haline geldiği saptanmıştır. Bu durumun bireye toplumsal kimlik kazandırdığı sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe Thesis Study with the title "Dance As Means Of Participation İn The Society": It was written for offering a solution to the state of being detached from the social life of the individual who becomes more lonely as time passes in today's societies of technology, and started living in his/her inner world or in the cyber world. The socialization effect of the dance, which is one of the branches of art, on the individual is frequently accentuated in the thesis. Beginning with the history of dance, its evolution and adventures are metioned. The importance of the dance in the transfer of the culture to the next generations is told. Besides that the characteristics of integrating the society of the dance which ensures to league together by instilling the group consciousness. The characteristics of the weddings bringing together the individual ; and the dance carnivals fraternising the human beings from different cultures are recited. In the prepared projects aiming the socialisation of the patients it is told about holding on to life by patients with help of dance are mentioned. Purpose of this thesis is to prove the effciency of the art of dance in retrieving the individual to the social life de novo and to increase its utilisation. Because not many written studies were available in this subject it is a genuine study in this field. It is concluded that the role of the dance in ensuring the social unity and integrty is highly considerable. It is determined that it makes the human psychology better by completing the sense of belonging which is a basic need of the individual. The individual who participates in the social life de novo by realising the action of dance participates in the other aspects of the social life, becomes more socialized, and it is found that his/her success was increased afterwards. It is found that the dance affects the psychology of the individual positively, thus he/she restructures his/her social identity and turns a newsocial identity accepted by the society. It is concluded that this situation helps the individual to develop a social identity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDans
dc.subjectSanat
dc.subjectBeden
dc.subjectToplumsal Katılım
dc.subjectSosyalleşme
dc.subjectToplumsal Kimlik
dc.subjectDance
dc.subjectArt
dc.subjectBody
dc.subjectSocial Participation
dc.subjectSocialisation
dc.subjectSocial Identity
dc.titleTopluma katılım aracı olarak dansen_US
dc.title.alternativeDance as a means of participation in the societyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record