Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCan, Mehmet
dc.contributor.authorÇetin, Ramazan
dc.date.accessioned2016-06-21T09:10:14Z
dc.date.available2016-06-21T09:10:14Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationÇetin, Ramazan. Yenidoğanlarda 2D:4D parmak uzunlukları oranı ile kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu seviyesi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.other414970(YÖK)tr
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2747
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractAraştırma, yenidoğanlarda sağ ve sol elin ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları oranı ile kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına, Eylül 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Doğum Kliniğinde normal spontan vajinal doğum ile dünyaya gelen sağlıklı 100 bebek (50 erkek - 50 kız) alınmıştır. Parmak uzunluklarının tespitinde 0,01 mm'ye duyarlı bir dijital kumpas kullanılarak veriler, önceden hazırlanan çalışma formuna kaydedilmiştir. Kordon kanı ise doğum eylemi sonrasında klemplenip kesilen göbek kordonundan miks kan olarak alınmış ve Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Laboratuvarı'nda santrifüj edilip uygun saklama koşullarında bekletildikten sonra Kemilüminesans Mikropartikül İmmünolojik Test yöntemiyle çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS istatistiksel analiz programı kullanılmış ve kordon kanı hormon düzeyleri ile parmak uzunlukları arasındaki korelasyonu tespit etmek için independent sample t-testi uygulanmıştır. Araştırmada; erkek bebeklerde, sol el 2. ve 4. parmak, kız bebeklerden anlamlı derecede daha uzun çıkmıştır (p<0,05). Erkek bebeklerde her iki elde de 2D:4D oranı, kız bebeklerden daha düşük çıkmıştır. 2D:4D oranlarına bakıldığında ise kız bebeklerde sağ ve sol el arasında anlamlı bir fark yok iken, erkek bebeklerde sol eldeki 2D:4D oranının daha düşük olduğu görülmüştür. Kordon kanı hormon düzeylerinin değerlendirilmesinde; hem testosteron, hem de östrojen düzeyinin kız bebeklerde daha yüksek görülmüştür. Ancak erkek ve kız bebeklerde kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu ile hiçbir parmak uzunluğu veya parmak oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak, yenidoğanlarda kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu düzeylerinin, sağ ve sol el ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları oranlarının bir göstergesi olmadığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study has been conducted to find out the relationship between the second and the fourth fingers of right and left hands and the level of testosterone and oestrogen level among the newborns. 100 normal spontaneous vaginal birth babies (50 boys and 50 girls) and their mothers in the Neonatal Unit of Balıkesir Atatürk State Hospital have been included into this study from September 2014 to January 2015. A digital calliper which is sensitive to 0,01 mm was used to detect the length of fingers and the data were recorded to a pre-prepared form. The cord blood was taken as mixed blood from the umbilical cord which was cut out by clamping just after the delivery. After having been centrifuged in Atatürk State Hospital's Laboratory, the cord blood was kept under appropriate conservation conditions and was applied to Chemiluminescence Microparticle Immunological Test. SPSS statistical analysis programme was exerted in order to evaluate the data, and the independent sample t test was carried to determine the correlation between the cord blood hormone levels with the length of fingers. In the end of the research, the second and the fourth fingers of the left hand of boys were rather longer than those of girls' (p<0,05). 2D:4D rate of the both hands of boys were lower than those of girls'. When 2D:4D rate was taken into account, there were no difference of the girls' left and right hands while the rate of 2D:4D was lower in the boys' left hand. Both the testosterone and oestrogen levels of baby girls were higher in the evaluation of cord blood hormone levels. However, there were no relationship between cord blood testosterone and oestrogen hormones of boys and girls and the length and rate of fingers (p>0,05). As a result, the rate of the length of the second and the fourth fingers of the right and the left hand is not an indicator of the testosterone and oestrogen hormones of the cord blood in the newborns.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject2D:4D
dc.subjectKordon Kanı
dc.subjectÖstrojen
dc.subjectTestosteron
dc.subjectYenidoğanlar
dc.subjectCord Blood
dc.subjectTestosterone
dc.subjectOestrogen
dc.subjectNewborns
dc.titleYenidoğanlarda 2D:4D parmak uzunlukları oranı ile kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu seviyesi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between testosterone and oestrogen level of the cord blood and length of fingers of newborns 2D:4Den_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record