Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökmen, Mukadderat
dc.contributor.advisorÇıbık, Recep
dc.contributor.authorEktik, Nisanur
dc.date.accessioned2016-06-21T10:10:58Z
dc.date.available2016-06-21T10:10:58Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationEktik, Nisanur. Balıkesir ilinde süt ve süt ürünlerindeki metisilin dirençli staphylococcus aureus'un prevalansı ve antibiyotik dirençliliği. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2748
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında; Balıkesir ilindeki çiftliklerden toplanan 50 tank sütü ve 125 süt ürünü (15 yoğurt, 40 beyaz peynir, 10 kaşar peyniri, 15 tulum peyniri, 12 mihaliç peyniri, 13 lor peyniri, 10 sepet peyniri ve 10 tereyağı) örneğinde MRSA prevalansının saptanması ve elde edilen izolatların antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; ilk olarak aseptik koşullarda toplanan örneklere, MRSA izolasyonu için Mueller-Hinton Broth besiyerinde ön zenginleştirme işlemi uygulanmıştır. Ön zenginleştirme homojenatından CHROMagar MRSA besiyerine ekimler yapıldıktan sonra elde edilen izolatlara lateks aglütinasyon testi uygulanmış ve PCR kullanarak mecA geni yönünden analiz edilmiştir. Ayrıca fenotipik olarak MRSA olduğu tespit edilen izolatların 11 farklı antibiyotiğe dirençlilik durumları belirlenmiştir. Analize alınan örneklerden elde edilen izolatların fenotipik olarak 26'sı S. aureus ve 3'ü MRSA olarak tespit edilirken, genotipik olarak ise 17'si S. aureus ve 1'i MRSA olarak doğrulanmıştır. MRSA izolatlarının tamamı ampisilin, penisilin, sülfametoksazol-trimetoprim, sefoksitin ve oksasiline dirençli bulunmuştur. Sonuç olarak MRSA, tank sütleri ve süt ürünlerinde düşük oranda bulunsa da çoklu antibiyotik direncine sahip olmasından dolayı gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından risk teşkil etmektedir. Dolayısıyla özellikle süt sektöründe üretim aşamalarında alet, ekipman ve personel hijyenine gerekli özenin gösterilmesi ile HACCP ve GMP kurallarının uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to determine the prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus in 50 bulk tank milk collected from farms and 125 dairy products sample (15 yoghurts, 40 white cheeses, 10 kashar cheeses, 15 tulum cheeses, 12 mihalic cheeses, 13 curd cheeses, 10 sepet cheeses and 10 butter sample) retailed in the market in Balıkesir province. The antibiotic resistance profile of the strains was also evaluated. For this purpose, aseptically collected samples were firstly pre-enriched in Mueller-Hinton Broth and then spreaded onto the CHROMagar MRSA medium. Typical colonies were thereafter subjected to latex agglutination test. Positive colonies were finally confirmed by PCR for mecA gene. Antibiotic resistance status of the isolates were assessed by disc diffusion assay against 11 antibiotics. 26 of the isolates were found to be positives for S.aureus and three of them were positives for MRSA phenotypically. Among these, 17 were confirmed as S. aureus and one as MRSA genotypically. It was found that all MRSA isolates were resistance to ampicillin, penicillin, sulfamethoxazole-trimethoprim, cefoxitin and oxacillin. As a result, even though the prevalence of MRSA in bulk tank milk and dairy products is relatively low, it may poses serious risks in terms of food safety and public health due to the multiple antibiotic resistance profile. Therefore, it was concluded that necessary hygienic measures especially in term of personel hygiene, and disinfection of equipements in the dairy production stages should be taken and HACCP and GMP regulations should be implemented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDairy productsen_US
dc.subjectAntibiyotik Direnci
dc.subjectTank Sütü
dc.subjectMRSA
dc.subjectSüt Ürünleri
dc.subjectAntibiotic Resistance
dc.subjectBulk Tank Milk
dc.subjectDairy Products
dc.titleBalıkesir ilinde süt ve süt ürünlerindeki metisilin dirençli staphylococcus aureus'un prevalansı ve antibiyotik dirençliliğien_US
dc.title.alternativehe prevalence and antibiotic resistance of methicillin resistant staphylococcus aureus in milk and dairy products in Balikesir provinceen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record