Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdemir, İbrahim
dc.contributor.authorYılmaz, Sercan
dc.date.accessioned2016-06-21T11:26:02Z
dc.date.available2016-06-21T11:26:02Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationYılmaz, Sercan. Kuvvet antrenmanında akut L-Arjinin suplementasyonunun hormonal ve metabolik etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2751
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Kuvvet (hipertrofi) antrenmanında L-Arjinin suplementasyonunun egzersiz sırasında, NOx, GH, insülin ve laktat düzeylerine etkisini araştırmaktır. Bu araştırmada, üniversitede öğrenim gören, 14 erkek denek (yaş 21,71±1,20yıl; boy 171,71±4,23cm; vücut ağırlığı 67,86±5,78kg) katıldı. Çalışmaya katılan deneklerin boy, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi (BMI, kg/m2), ve vücut yağ yüzdeleri (% FAT), tespit edildi. Araştırmada çift-kör, çaprazlama yöntem uygulandı. Deneklere tesadüfi olarak L-Arjinin (0,1gr/kg) ya da plasebo verildi ve NOx, GH, insülin ve laktat seviyelerini tespit etmek için kuvvet (hipertrofi) antrenmanı (%75-80 / 1 RM şiddette, 3 set 6-8 tekrarlı 5 egzersiz) yaptırıldı. Sonraki hafta deneklere kuvvet antrenmanı öncesi verilen madde ( L-Arjinin ya da plasebo) değiştirilerek NOx, GH, insülin ve laktat seviyeleri yeniden değerlendirildi. Deneklerden; L-Arjinin suplementasyonu ve plasebo alımı öncesi (8cc), L-Arjinin suplementasyonu ve plasebo alımı sonrası (egzersiz öncesi) (8cc) ve egzersiz sonrası (8cc) olmak üzere 3 defa kan alındı. Plasebo ve L-Arjinin suplementasyonu öncesi ve egzersiz sonrası kan değerleri karşılaştırıldığında NOx (Z=-0,23, p=0,82), GH (Z=-0,78, p=0,43) ve insülin (Z=-0,74, p=0,46) parametrelerinde anlamlı farklılık tespit edilmedi. Plasebo ve L-Arjinin suplementasyonu sonrası (egzersiz öncesi) ve egzersiz sonrası değerlerinde NOx (Z=-0,09, p=0,93), GH (Z=-1,70, p=0,09) ve insülin (Z=-0,74, p=0,46) parametrelerinde farklılık bulunmadı. Plasebo ve L-Arjinin suplementasyonu egzersiz öncesi ve egzersiz sonrası laktat seviyeleri (Z=-1,45) karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak herhangi bir farklılık (p=0,15) tespit edilmemiştir. Sonuç olarak; ağırlık antrenmanı 45 dakika öncesi alınan L-Arjininin suplementasyonunun NOx, GH, insülin ve laktat seviyelerinde herhangi bir etkisi olmadığı tespit edildi.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the present study was to examine the effects of an acute dose of an L-Arginine-based supplement on Nitric Oxide(NOx), Growth Hormone(GH) insulin and lactate levels during strength training. In this study, 14 untrained male(mean age 21,71±1.20years; height 171,71±4,23cm; weight 67,86±5,78kg) were participated voluntarily. Their weight, height, body mass index, body fat percentage of the subjects were determined. Double-blind, cross-over design was conducted in the research. The subjects were randomly assigned to ingest either the supplement(0,1gr/kg) or placebo and performed strength training(75-80%/1RM intensity, 3 sets of 6-8 repeat 5 exercise) for determination of NOx, GH, Insulin and Lactate levels. Following a 1-week period, the subjects returned to the laboratory and ingested the opposite substance (either supplement or placebo) prior to strength training to be reassessed for NOx, GH, Insulin and Lactate levels. Before taking L-Arginine or placebo(8cc), after taking L-Arginine or placebo(pre-exercise)(8cc), and post-exercise(8cc) three times in total blood was taken from the subjects. The comparison of the levels of blood parameters before placebo and L-Arginine supplementation and after exercise any significant differences weren't found in the parameters of NOx(Z=-0,23, p=0,82), GH(Z=-0,78, p=0,43) and insulin hormone(Z=-0,74, p=0,46). After placebo and L-Arginine supplement(pre-exercise) and post-exercise, there were no significant differences found in the levels of blood parameters; NOx(Z=-0,09, p=0,93), GH(Z=-1,70, p=0,09), and insulin hormone(Z=-0,74, p=0,46). In the comparison of lactate levels(Z=-1,45) placebo and L-Arginine supplement pre-exercise and post-exercise, any difference(p=0,15) have not found statistically. In conclusion, L-Arginine supplement, taken 45 minutes before weight training hasn't any effect on the levels of NOx, GH, insulin and lactate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrowth Hormonen_US
dc.subjectİnsülin Hormonuen_US
dc.subjectLaktaten_US
dc.subjectNitrik Oksiten_US
dc.subjectGrowth Hormoneen_US
dc.subjectInsulin Hormoneen_US
dc.subjectLactateen_US
dc.subjectNitric Oxideen_US
dc.titleKuvvet antrenmanında akut L-Arjinin suplementasyonunun hormonal ve metabolik etkilerien_US
dc.title.alternativeThe acute effects of L-Arginine supplementation on hormonal and metabolic responses during strength trainingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record