Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİkikardeş, Nazlı Yıldız
dc.contributor.authorÇolak, Esra
dc.date.accessioned2016-08-02T11:49:30Z
dc.date.available2016-08-02T11:49:30Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationÇolak, Esra. Bölen fonksiyonları yardımıyla yaprakların modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2784
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tezde, bölen fonksiyonları yardımıyla yaprakların modellenmesi üzerine çalışılmıştır. Birinci bölümde, bölen fonksiyonlarının tarihsel gelişiminden ve bu süreçte bulunan bazı sonuçlardan bahsedilmektedir. İkinci bölümde, bölen fonksiyonları ve matematiksel modelleme hakkında ön bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm, tezin teorik kısmıdır. Bir k pozitif tamsayısı için (1≤k≤100), n tam kare olmayan bir tek tamsayı olmak üzere σ(n)=σ(n+2k) denkleminin tüm çözümleri verilmiştir. Ayrıca l pozitif bir tamsayı ve q tek asal sayı olmak üzere σ_2l(n)=σ_2l(q) denkleminin hiçbir sonucu yoktur. Dördüncü bölüm, tezin uygulama kısmıdır. Bu bölümde, eliptik, yelpaze ve beş loblu yaprakların alanlarına ve yaprakların büyüme süreçlerine, bölen fonksiyonları yardımıyla modelleme yapılmıştır. Son bölümde, sonuç ve öneriler verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, modelling of the leaves with the help of divisor functions are worked on. In the first chapter, the historical development of divisor functions and some results found in this process are mentioned. In the second chapter, preliminary information about divisor functions and mathematical modelling are given. The third chapter is the theoretical part of the thesis. For a positive integer k (1≤k≤100), all solutions of the equation σ(n)=σ(n+2k) with odd square-free integer n are given. Also, for a positive integer l and odd prime q, there are no results of the equation σ_2l(n)=σ_2l(q). The fourth chapter is the application part of the thesis. In this chapter, the elliptic, flabellate and five-lobes leaves's area and the growth process of the leaves were made modelling with the help of divisor functions. In the final chapter, conclusions and recommendations are given.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBölen Fonksiyonu
dc.subjectTek Bölen Fonksiyonu
dc.subjectModelleme
dc.subjectYaprakların Modellemesi
dc.subjectDivisor Function
dc.subjectOdd Divisor Function
dc.subjectModelling
dc.subjectModelling of the Leaves
dc.titleBölen fonksiyonları yardımıyla yaprakların modellenmesien_US
dc.title.alternativeModelling of the leaves with the help of divisor functionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record