Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTurhan, Onur
dc.contributor.authorKırımlıkurt, Göktuğ
dc.date.accessioned2016-08-26T08:06:55Z
dc.date.available2016-08-26T08:06:55Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationKırımlıkurt, Göktuğ. Piridin halkası içeren imin türevlerinin sentezi ve çözelti ortamında kompleks oluşumlarının FT-IR ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2900
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractIn this study, some Schiff bases were synthesized with imination reactions of 2-pyridinecarbaldehyde with 2-aminoethanole and 8-aminoqunoline and salicylalde-hyde with 2-picolylamine. Complexation of synthesized ligands' 2-[(Pyridin-2-ylmethylene)-amino]-ethanol (pmae), 2-[(Pyridin-2-ylmethylimino)-methyl]-phenol (pmimph) and Pyridin-2-ylmethylene-quinolin-8-yl-amine (pmqa) with Cu (II), Ni (II) and Co (II) metal ions was studied in solution by FT-IR. There are two components in the interaction of ligand-metal complexation. One of them is ligand and the other one is metal. One of these two components, "ligand solution", was defined as background in order to monitor metal ligand interactions in solution with FT-IR. By this means, all the vibrations arising from the ligand, will be ignored by FT-IR instrument before getting spectrum of complexation media. While scanning the spectrum of mixture of the solution the absorption bands due to the com-plex formation appear below the transmittance line and due to the ligand decreasing appear above the transmittance line The complexation of pmae and pmimph ligands with Cu2+, Ni2+ and Co2+ ions in methanol and pmqa ligand with same ions in 1/1 chloroform-methanol mixture were determined by background defining method. Metal selectivities of Pmae, pmimph and pmqa ligand were also studied using background defining method. It is found that all ligands primarily select Cu2+ ion for complex formation among the Cu2+, Co2+ and Ni2+ ions.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada 2-piridinkarbaldehit ile 2-aminoetanol ve 8-aminokinolinin re-aksiyonları ve salisilaldehit ile 2-pikoilaminin iminleşme reaksiyonları ile Schiff baz-ları sentezlenmiştir. Sentezlenen 2-[(piridin-2-ylmetilen)amino]etanol (pmae), 2-[((pi-ridin-2-ylmetil)imino)metil]fenol (pmimph) ve N-(piridin-2-ylmetilen)kinolin-8-amin (pmqa) ligantlarının Cu(II), Ni(II) ve Co(II) metalleri ile kompleksleşmeleri çözelti ortamında FT-IR ile çalışılmıştır. Ligant-metal kompleksleşmelerinde etkileşime giren iki bileşen mevcuttur. Bunlardan biri ligant diğeri ise metaldir. Ligant metal etkileşimlerini FT-IR ile sıvı hücresinde izleyebilmek için bu iki bileşenden biri olan "ligant çözeltisi" background olarak tanımlanmıştır. Bu sayede kompleksleşme gerçekleşmeden önce liganttan gelen bütün titreşimler yok sayılmıştır. Ligant ve metal çözeltilerinin karışımlarının spekt-rumları ligant çözeltisi background olarak kaydedildikten sonra alınmıştır. Yeni oluşan kompleksten kaynaklanan titreşimler spektrumda transmitans çizgisinin altında, ser-best liganttaki azalmadan kaynaklanan titreşimler de transmitans çizgisinin üzerinde çıkmıştır. Pmae ve pmimph ligantlarının Cu2+, Ni2+ ve Co2+ iyonları ile metanol orta-mında, pmqa ligantının da aynı iyonlarla 1/1 kloroform-metanol karışımı ortamında kompleks verdiği background tanımlama yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca background tanımlama yöntemi kullanılarak pmae, pmimph ve pmqa ligantlarının metal seçimlilikleri çalışılmıştır. Her üç ligantında Cu2+, Co2+ ve Ni2+ iyonları arasından kompleks yapmak için öncelikli olarak Cu2+ iyonunu tercih ettiği bulunmuştur.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2014-131 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇözeltide Kompleksleşme
dc.subjectFT-IR
dc.subjectBackground Tanımlama
dc.subjectMetal İyonu Seçimliliği
dc.subjectComplexation in Solution
dc.subjectBackground Defining
dc.subjectMetal Ion Selectivity
dc.titlePiridin halkası içeren imin türevlerinin sentezi ve çözelti ortamında kompleks oluşumlarının FT-IR ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeSynthesis of imine derivatives contain pyridine ring and investigation of complex formations of these derivatives in solution media by FT-IRen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record