Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurtuluş, Figen
dc.contributor.authorGül, Gülşah Çelik
dc.date.accessioned2016-08-29T07:32:25Z
dc.date.available2016-08-29T07:32:25Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015en
dc.identifier.citationGül, Gülşah Çelik. Süper sert boroksit bileşiğinin ve lüminesans özellik gösteren nadir toprak elementleri katkılı metal borofosfatların sentezi ve karakterizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2931
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, bor içerikli bileşiklerinin sentezi için klasik mikrodalga yöntem ve ilk defa tarafımızdan geliştirilmiş olan yeni mikrodalga yöntem ile borofosfat bileşiklerinin sentezi için geleneksel katı hal yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen ürünler, XRD, Rietveld, POWD, FTIR, SEM/EDX, TG/DTA ve VUV-PL analiz yöntemleriyle incelenmiştir. Klasik mikrodalga yöntem ile elementel amorf bor, aktif C ve üre bileşiklerinin 1:1:1 mol oranında kullanılmasıyla yapılan deney sonucunda B, C, N ve O elementlerini içerikli bileşik ilk kez bu çalışmada elde edilmiştir. POWD programı ile gerçekleştirilen hesaplamalar sonucunda bileşik, monoklinik sistemde kristallenmiştir ve hücre parametrelerinin a=12.9575 Å, b=9.3264 Å, c=9.6529, ß=113.277 olduğu ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. Bileşiğe ait XRD, FTIR, SEM/EDX, TG/DTA analizleri ve POWD hesaplamaları yapılmıştır. Elementel bor ve glisin başlangıç maddelerinin, 16:1 mol oranında kullanılmasıyla klasik mikrodalga yöntem ile gerçekleştirilen deneyde, hedeflenen B6O bileşiği düşük oranda kristallenme ile ilk defa bu çalışmada elde edilmiştir. Bileşiğe ait XRD analizine ilaveten FTIR, SEM/EDX ve TG/DTA analizleri gerçekleştirilmiştir. Kül fırını yöntemiyle Sr3Y2B4O12 (IDSD:05-4759) ve BaZr(BO3)2 (ICSD:09-5527) bileşikleri literatürden farklı olarak 900 °C sıcaklık ve 4 saat süreyle tek fazlı elde edilmiştir. Bu çalışmada, RE2O3 (RE= Y, Er, Gd, La, Sm, Nd, Dy), MCO3 (M=Ca, Sr, Ba), H3BO3 ve NH4H2PO4 bileşikleri 0.01:1:1:1 mol oranında kullanılarak geleneksel kül fırını yöntemiyle lüminesans özelliğe sahip olan Y:CaBPO5, Er:CaBPO5, Gd:CaBPO5, La:CaBPO5, Nd:CaBPO5, Y:SrBPO5, Er:SrBPO5, Gd:SrBPO5, La:SrBPO5, Nd:SrBPO5, Sm:SrBPO5, Dy:SrBPO5, Y:BaBPO5, Gd:BaBPO5 ve La:BaBPO5 bileşikleri ilk kez elde edilmiştir. XRD, Rietveld analizleri, fourier haritaları, FTIR ve SEM analizleri de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca lüminesans özellikleri VUV-PL ile incelenmiş olup, gerçek ışıma fotoğrafları görüntülenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, classical microwave method and personally designed microwave method were used to obtain boron containing compounds, and conventional solid-state route was used to synthesized borophosphate compounds. The final compounds were investigated by XRD, Rietveld, POWD, FTIR, SEM/EDX, TG/DTA and VUV-PL analysis. A boron, carbon, nitrogen and oxygen containing compound was synthesized for the first time by classical microwave method using elemental amorphous boron, active carbon and urea with 1:1:1 molar ratio. The compound is crystallisized in monoclinic system with unit cell parameters a=12.9575 Å, b=9.3264 Å, c=9.6529, ß=113.277 which are calculated by POWD indexing program. The XRD, POWD, FTIR, SEM/EDX and TG/DTA analysis were achieved. The target compound B6O was synthesized for the first time with low crystallization by microwave method using boron and glycine with 16:1 molar ratio. The XRD pattern, and also FTIR, SEM/EDX and TG/DTA analysis were obtained. Sr3Y2B4O12 (IDSD:05-4759) and BaZr(BO3)2 (ICSD:09-5527) compounds were sythesized as a single phase by solid-state method at 900 °C for 4 hours. Y:CaBPO5, Er:CaBPO5, Gd:CaBPO5, La:CaBPO5, Nd:CaBPO5, Y:SrBPO5, Er:SrBPO5, Gd:SrBPO5, La:SrBPO5, Nd:SrBPO5, Sm:SrBPO5, Dy:SrBPO5, Y:BaBPO5, Gd:BaBPO5 and La:BaBPO5 phosphor compounds were synthesized for the first time by solid-state technique using RE2O3 (RE= Y, Er, Gd, La, Sm, Nd, Dy), MCO3 (M=Ca, Sr, Ba), H3BO3 and NH4H2PO4 compounds with 0.01:1:1:1 molar ratio. The XRD, fourier maps, Rietveld calculations, FTIR and SEM analysis were realized. Furthermore, luminescence properties were investigated by VUV-PL and luminescent images were added.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2013/37 nolu proje ile desteklenmiştir
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSüper Sert Malzemeleren_US
dc.subjectB6Oen_US
dc.subjectMikrodalga Sentezen_US
dc.subjectBorofosfatlaren_US
dc.subjectNadir Toprak Metallerien_US
dc.subjectLüminesans Özelliken_US
dc.subjectFosfor Malzemeleren_US
dc.subjectSuperhard Materialsen_US
dc.subjectMicrowave Synthesisen_US
dc.subjectBorophosphatesen_US
dc.subjectRare Earth Metalsen_US
dc.subjectLuminescenceen_US
dc.subjectPhosphor Materialsen_US
dc.titleSüper sert boroksit bileşiğinin ve lüminesans özellik gösteren nadir toprak elementleri katkılı metal borofosfatların sentezi ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of superhard boroxide and rare earth doped borophosphates exhibiting luminescence propertyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record