Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBudding, Edwin
dc.contributor.authorİnlek, Gülay
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:46Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:46Z
dc.date.issued2008
dc.date.submitted2008en
dc.identifier.citationİnlek, Gülay. Yıldız modellerinde nükleer enerji oluşum oranları ve gözlemsel kontrolleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/294
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractPaczynski'nin GOB programı [1] yardımı ile düşük kütleli yıldız zarflarının yüzey ısı akışındaki konveksiyon rolünü çalıştık. 0.4 ve 1.1 M◎ kütle aralığında değen veya değmeye yakın olan çift yıldızların bileşenleri için atmosferik modelleri dikkate aldık. Lucy 'nin önerdiği yöntem [2] takip edilerek, soğuk yıldızların oldukça geniş kütle, ışıtma ve etkin sıcaklık aralıkları için benzer ß (~0.06-0.1) değerleri elde edildi. Aynı zamanda Paczynski 'nin programları [1] yardımıyla donukluğun yıldızların yarıçapları üzerine etkisini inceledik. Kurucz donukluklarından [3] yeni donukluk tabloları oluşturmak için Lagrange interpolasyon metodunu [4] kullandık. Kurucz donukluklarının sonuçlarını, Huebner donuklukları [5]' nın, Iglesias ve Rogers donuklukları [6,7] 'nın sonuçları ile karşılaştırdık. Schwarzschild 'ın [8] dikkate aldığı kütle aralıklarının aynısı için hesaplamaları kontrol ettik. Bu çalışmada, eski donuklukların yeni olanları ile değiştirilmesi hesaplanan yarıçapları % 5-10 kadar değiştirmiştir. Yıldız modellerindeki nükleer enerji oluşum oranlarını açıklamaları ile birlikte verdik. Gözlemsel kontroller için, genç çoklu yıldız sistemi U Oph (ADS 10428)'nin analiz sonuçlarını kullandık. U Oph 'nin yapısal ve evrimsel durumunu kontrol etmek için Paczynski 'nin HB8 programını [1] kullandık. Çoklu sistemin yaşını yaklaşık 38 Milyon yıl olarak tahmin ettik.en_US
dc.description.abstractWe study the role of convection in the surface heat flow of low mass stellar envelopes with the aid of Paczynski 's domain program GOB [1]. We have considered atmospheric models for a range of masses similar to the components of contact or near - contact binaries between 0.4 and 1.1 M◎. If the procedure proposed by Lucy [2] is followed, similar values of the index β (~0.06-0.1) are obtained for a fairly wide range of masses, luminosities and effective temperature of cool stars. We have also examined the effect of opacity on stellar radii with the aid of Paczynski 's programs [1]. We used Lagrange interpolation method [4] to prepare new opacity tables from Kurucz opacities [3]. We have compared the results of Kuruz opacities with those of Huebner opacities [5], Iglesias and Rogers opacities [6,7]. We have checked calculations for the same ranges of masses considered by Schwarzschild [8]. In this study, changes of old opacities with new ones have changed the calculated radii by up to ~ 5-10 %. We have presented nuclear energy generation rates in stellar models with explanations. We have used results of analysis of the young, multiple star U Oph (ADS 10428) for observational checks. We have used the HB8 program of Paczynski [1] to check our results for the structure and evolutionary condition of U Oph. We have estimate an age of the multiple system at around 38 My.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYıldızlaren_US
dc.subjectGenel Yapıen_US
dc.subjectModellemeen_US
dc.subjectDonukluk Tablolarıen_US
dc.subjectGözlemsel Testleren_US
dc.subjectEnerji Oluşum Oranlarıen_US
dc.subjectTutulan Çift Yıldız Verileri
dc.subjectStars
dc.subjectGeneral Structure
dc.subjectStellar Models
dc.subjectOpacity Tables
dc.subjectObservational Tests
dc.subjectEnergy Generation Rates
dc.subjectEclipsing Binary Data
dc.titleYıldız modellerinde nükleer enerji oluşum oranları ve gözlemsel kontrollerien_US
dc.title.alternativeNuclear energy generation rates in stellar models and observational checksen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record