Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorFisher, Derya Kara
dc.contributor.authorUysal, Deniz
dc.date.accessioned2016-08-29T11:59:36Z
dc.date.available2016-08-29T11:59:36Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationUysal, Deniz. Dispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyonu yöntemi ile irinotecan'ın önderiştirilmesi ve UV-görünür bölge spektrofotometresi ile tayini. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2950
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractIrinotecan hidroklorür ilaç etken maddesinin önderiştirilmesi amacı ile dispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyonu yönteminin seçilmesinde; uygulama kolaylığı sağlaması, ekonomik olması, zaman tasarrufu sağlaması ve yüksek geri kazanım sunması etkili olmuştur. Seçilen bu yöntemin geliştirilmesi ve uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı ekstraksiyon çözücüsü olarak iyonik sıvı (1-Hegzil-3-metilimidazolyum) kullanılarak dispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyonu yöntemi ile dere suyu, çeşme suyu ve idrar örneklerinde Irinotecan hidroklorür ilaç etken maddesinin önderiştirilmesini sağlayan dispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyonu yönteminin geliştirilmesidir. Çalışmanın birinci basamağında iyi bir ekstraksiyon veriminin elde edilebilmesi için; pH, dispersif çözücü hacmi, iyonik sıvı (1-Hegzil-3-metilimidazolyum) hacmi, NaCl derişimi gibi farklı parametrelerin etkileri optimize edilmiştir. Bu optimize şartlar altında geliştirilen yöntemin çeşme suyu, dere suyu gibi doğal su örneklerinde ve idrar örneğinde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Optimize edilen deneysel koşullar altında Irinotecan hidroklorür ilaç etken maddesine ait gözlenebilme sınırı olarak 0,0487 mg L-1 değeri bulunmuştur. Önerilen yöntem çeşme suyu, dere suyu, idrar örneklerin de başarıyla uygulanmış ve iyi geri kazanım değerleri elde edilmiştir. Analizi yapılan örneklerdeki Irinotecan hidroklorür ilaç etken maddesinin ortalama geri kazanım değerleri; çeşme suyu için % 99,1, dere suyu için % 109,5, idrar örneği için % 96,1 olarak bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractA dispersive liquid-liquid microextraction method for the preconcentration of Irinotecan hydrochloride drug substance was selected because this method provides ease of application, low cost, time saving and a high recovery yield. The development and applicability of the proposed method were investigated. This study aims to develop a preconcentration method to determine Irinotecan hydrochloride drug substances in river water, tap water and urine samples using ionic liquid (1-Hexyl-3-methylimidazolium) by dispersive liquid liquid microextraction. In the first step of the study, some experimental parameters such as pH, volume of dispersive solvent, ionic liquid volume and NaCl concentration were optimized to investigate the influence of different parameters on the extraction yield. The applicability of the proposed method was investigated under these optimized conditions in tap water, river water and urine. The limit of detection of Irinotecan was found to be 0.0487 mg L-1 under the optimized experimental conditions. The proposed method was successfully applied to samples such as tap water, river water and urine samples and good recovery values were obtained. The average recovery values of Irinotecan determined were 99.1% for the water, 109.5% for the river water and 96.1% for urine samples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDispersif Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu
dc.subjectKanser İlacı
dc.subjectIrinotecan Hidroklorür
dc.subjectİyonik Sıvı (1-Hegzil-3-Metilimidazolyum)
dc.subjectÖnderiştirme
dc.subjectEkstraksiyon
dc.subjectDispersive Liquid-Liquid Microextraction
dc.subjectCancer Drug
dc.subjectIrinotecan Hydrochloride
dc.subjectIonic Liquid (1-Hexyl-3-Methylimidazolium)
dc.subjectPreconcentration
dc.subjectExtraction
dc.titleDispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyonu yöntemi ile irinotecan'ın önderiştirilmesi ve UV-görünür bölge spektrofotometresi ile tayinien_US
dc.title.alternativePreconcentration and determination of irinotecan using a dispersive liquid-liquid microextraction technique with UV-VIS detectionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record