Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzker, A.Niyazi
dc.contributor.authorKorlu, Safiye Gözdem
dc.date.accessioned2016-08-31T06:56:31Z
dc.date.available2016-08-31T06:56:31Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationKorlu, Safiye Gözdem. Dış borcun sürdürülebilirliği ve 2000'li yıllar sonrası Türkiye'de dış borcun sürdürülebilirliğinin değerlendirmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2960
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGünümüzde pek çok ülke, hem var olan borçlarının geri ödemesini gerçekleştirebilmek, hem de kalkınmalarının finansmanını sağlamak ve ödemeler dengesi açıklarının kapatmak sebebiyle dış borçlanmaya başvurmaktadır. Alınan borçlar amacına uygun olarak kullanılırsa borcu alan ülke ekonomisine katkı sağlamakta, kullanılmazsa gelecek dönemler için bir yük teşkil etmektedir. Dış borcun sürdürülebilirliği, borcu alan ülkenin anapara ve faiz ödemelerini zamanında ödeyebilme kabiliyetini ifade etmektedir. Bu durum, borç olarak alınan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan yabancı kaynakların verimli şekilde kullanılması ile mümkün olmaktadır.Bir ülkenin dış borcunun sürdürülebilir düzeyde olup olmadığını anlayabilmek için çeşitli kriterler bulunmaktadır. Bu çalışmada Dünya Bankası tarafından kabul edilen kriterlere göre Türkiye’nin dış borç ve dış borcunun sürdürülebilirlik düzeyi değerlendirilmektedir. Bunun yanında Türkiye’nin ana ekonomik verileri, Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan ve son yıllarda büyük bir ekonomik kriz içerisinde bulunan Yunanistan’ın ekonomik verileri ile karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında Türkiye’nin 2014 yılı itibariyle orta derecede borçlu bir ülke konumunda olduğu, dış borç ödemelerinde şu an herhangi bir aksama olmamasına rağmen çeşitli önlemlerin alınmaması durumunda ileriki yıllarda borçların sürdürülebilirliği ile ilgili sorunlar yaşayabileceği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractMany countries apply for foreign in debtment so that they not only realise reimbursement for current debts but also finance their Development and close the balance of payments deficit. If used properly, receiving debts contribute to the national economy of a country in debt and pose a burden to Future generations if not used properly. Foreign debt sustainability refers to an ability of a country in debt to pay principal and interest payments on time. This is possible if foreign resources, borrowed as debt and contributing to the national economy, are efficiently used, there are various criteria in an attempt to understand if foreign debt of a country is at a sustainable level. This study reviews foreign debt and its sustainability level of Turkey in accordance with criteria approved by World Bank. Futhermore, it compares main economic data of Turkey with those of Greece, which is one of the European Union countries and has been under going a huge economic crisis in recent years. Finally, the study concludes that Turkey has been at a medium-range debt as of 2014 and might have trouble with debt sustainability in the forth coming years in case several measures are not taken despite no current disruption in foreign debt reimbursement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBorçlanma
dc.subjectSürdürülebilir Borçlanma
dc.subjectDış Borçlar
dc.subjectIndebtment
dc.subjectSustainable Indebtment
dc.subjectExternal Debts
dc.titleDış borcun sürdürülebilirliği ve 2000'li yıllar sonrası Türkiye'de dış borcun sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeExternal debt sustainability and its evaluation after 2000s in Turkey
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record