Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürker, Dilek
dc.contributor.advisorAlaş, Ali
dc.contributor.authorÖktener, Ahmet
dc.date.accessioned2016-08-31T12:19:29Z
dc.date.available2016-08-31T12:19:29Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationÖktener, Ahmet. Kuzey Ege Denizi ve Bandırma Körfezindeki bazı kemikli balıklarda metazoan ektoparazitlerin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/2981
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKuzey Ege Denizi ve Bandırma Körfezi’ndeki Aralık 2014 – Aralık 2015 tarihleri arasında, çeşitli familyalara ait 1119 adet kemikli balık bireyinin metazoan ektoparazitleri araştırılmıştır. Tezin amacı, gerek daha önce Türkiye’den rapor edilen ancak çoğunlukla morfolojik karakterleri verilmeyen türlerin, gerekse bu çalışmayla yeni kaydedilen türlerin morfolojik karakterlerini mikroskop fotoğraflarının yanı sıra mikroskop çizimlerle vermektir. Teşhis edilen parazitlerin rapor edildiği konak balık türlerinin ait oldukları familya özellikleri, habitatları ve beslenme alışkanlıkları gibi ekolojik özellikleri de irdelenmiştir. Araştırma sonucunda, 13 parazitik kopepod türü, 7 parazitik isopod türü ve parazitik isopod ve midye larvası arasında epibiontik bir ilişki belirlenmiştir. Tespit edilen parazit türleri, Bomolochus bellones Burmeister, 1833, Caligus diaphanus Nordmann,1832, Caligus bonito Wilson C.B. 1905, Caligus apodus (Brian, 1924), Caligus minimus Otto,1821, Lepeophtheirus europaensis Zeddam, Berrebi, Renaud, Raibaut & Gabrion, 1988, Parabrachiella hostilis (Heller, 1868), Parabrachiella merluccii (Bassett-Smith, 1896), Parabrachiella insidiosa (Heller, 1865), Clavella alata Brian, 1909, Clavellotis fallax (Heller, 1865), Lernanthropus indefinitus Koyuncu, Romero, Karaytuğ, 2012, Lernanthropus kroyeri Van Beneden, 1851, Mothocya epimerica Costa, 1851, Mothocya taurica (Czerniavsky, 1868), Ceratothoa oestroides (Risso, 1816), Ceratothoa parallela (Otto, 1828), Ceratothoa oxyrrhynchaena Koelbel, 1878, Emetha audionii (Otto, 1828), Anilocra physodes (Linnaeus, 1758)’ tir. Bomolochus bellones, Caligus diaphanus, Parabrachiella hostilis, Parabrachiella merluccii, Parabrachiella insidiosa parazitik kopepod türleri ve Ceratothoa oxyrrhynchaena parazitik isopod türü Türkiye denizlerinden ilk kez rapor edilmiştir. Aynı zamanda, daha önceden Türkiye’de rapor edilen Caligus bonito, Clavella alata, Clavellotis fallax, Lernanthropus indefinitus, Ceratothoa oestroides, Ceratothoa parallela, Anilocra physodes türleri için yeni konak balık türleri; Caligus minimus, Caligus apodus, Lepeophtheirus europaensis, Lernanthropus kroyeri, Mothocya epimerica türleri içinde yeni coğrafik dağılım bölgeleri saptanmıştır. Araştırma sırasında Mytilus sp cinsi midyenin ise larval safhasının Mothocya epimerica türü parazitik isopod ile epibiontik olarak ortak yaşam birlikteliğinin varlığı ilk kez saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe metazoan ectoparasites of 1119 samples belonging several teleost fish families were researched from North Aegean Sea and Bandırma Bay from December 2014 to December 2015. The aim of thesis is to give morphological characters with microscopic photos and drawings of both species founded as new record in here and the most species without describe reported from Turkey beforely. Ecological characteristics of host fish species of identified parasite species were given as belonging fish family, habitat, feeding. As a result of research, 13 parasitic copepod species and 7 parasitic isopod species, one epibiontic association among parasitic isopod and mussel were found, taxonomically. The species identified were as follows; Bomolochus bellones Burmeister, 1833, Caligus diaphanus Nordmann,1832, Caligus bonito Wilson C.B. 1905, Caligus apodus (Brian, 1924), Caligus minimus Otto,1821, Lepeophtheirus europaensis Zeddam, Berrebi, Renaud, Raibaut & Gabrion, 1988, Parabrachiella hostilis (Heller, 1868), Parabrachiella merluccii (Bassett-Smith, 1896), Parabrachiella insidiosa (Heller, 1865), Clavella alata Brian, 1909, Clavellotis fallax (Heller, 1865), Lernanthropus indefinitus Koyuncu, Romero, Karaytuğ, 2012, Lernanthropus kroyeri Van Beneden, 1851, Mothocya epimerica Costa, 1851, Mothocya taurica (Czerniavsky, 1868), Ceratothoa oestroides (Risso, 1816), Ceratothoa parallela (Otto, 1828), Ceratothoa oxyrrhynchaena Koelbel, 1878, Emetha audionii (Otto, 1828), Anilocra physodes (Linnaeus, 1758). Bomolochus bellones, Caligus diaphanus, Parabrachiella hostilis, Parabrachiella merluccii, Parabrachiella insidiosa as parasitic copepods and Ceratothoa oxyrrhynchaena as parasitic isopod were reported for the first time from Turkish marine waters. The new host fish species were found for Caligus bonito, Clavella alata, Clavellotis fallax, Lernanthropus indefinitus, Ceratothoa oestroides, Ceratothoa parallela, Anilocra physodes and also the new geographic localities were found for Caligus minimus, Caligus apodus, Lepeophtheirus europaensis, Lernanthropus kroyeri, Mothocya epimerica. The epibiontic association was determined for the first time among the larval phase of the mussel, Mytilus sp and parasitic isopod, Mothocya epimerica.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBalık
dc.subjectEktoparazit
dc.subjectMetazoan
dc.subjectEge
dc.subjectBandırma
dc.subjectKopepod
dc.subjectİsopod
dc.subjectEpibiontik
dc.subjectFish
dc.subjectEctoparasite
dc.subjectMetazoan
dc.subjectCopepod
dc.subjectEpibiontic
dc.titleKuzey Ege Denizi ve Bandırma Körfezindeki bazı kemikli balıklarda metazoan ektoparazitlerin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeResearch on metazoan ectoparasites of some teleost fish from North Aegean Sea and Bandirma Bay
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record