Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCeryan, Nurcihan
dc.contributor.authorGökçe, Demir
dc.date.accessioned2017-01-10T06:48:14Z
dc.date.available2017-01-10T06:48:14Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013en
dc.identifier.citationDemir, Gökçe. Gürsu (Bursa) yerleşim alanındaki temel zemininin jeo-mühendislik özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3057
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÜlkemiz coğrafi ve jeolojik-jeomorfolojik konumu nedeniyle doğal afetlerle yüz yüzedir. Doğal afetlerin, büyük can ve mal kayıplarına neden olduğu ülkemizde özellikle yerleşim yerlerinde ayrıntılı jeolojik-jeoteknik çalışmaların yapılmasının gerektiği açıktır. Bu çalışmada, Gürsu (Bursa) ilçesinin yerleşim alanında yapılmış olan zemin etüt raporlarından, temsili 131 adet zemin etüt raporu seçilmiş ve bu raporlardan elde edilen jeolojik-jeofizik-jeoteknik veriler ile bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veriler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımı kullanılarak temel zemin özelliklerinin değişimini ortaya çıkarmak amacıyla jeo-mühendislik haritaları; Eşyükselti, Eğim, Bitkisel Toprak Derinliği, Yeraltısu Seviyesi, Yeraltı Su Kotu, Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma sistemine göre Zemin Türü, Standart Penetrasyon Deneyi (SPT), Enine Dalga Hızı (Vs), Boyuna Dalga Hızı (Vp) ve Sismik Hız Oranı (Vp/Vs) sayısal haritaları üretilmiştir. Bu haritalar söz konusu alan için arazi kullanımına yönelik hızlı, ekonomik, güvenilir ve uygulanabilir kararların alınmasında bir temel oluşturmuştur.en_US
dc.description.abstractOur country faces natural disasters due to its geographical and geological-geomorphological position. It is certain to make detailed geological-geotechnical field studies especially in the residential areas that natural disasters cause huge losses of life and property. In this study, 131 representational soil investigation reports were selected from the studies which was made in the residential areas in Gürsu (Bursa) district and it was built a database in accordance with the reports that were acquired by geological-geophysical-geotechnical data. In order to obtain changes in basic soil properties, Geo-Engineering Maps; Contour Lines, Slope, Topsoil Depth, Phreatic Water, Groundwater Grade, Soil Type according to Unified Soil Classification System, Standard Penetration Test (SPT), Cross Wave Velocity (Vs), Compressional Wave Velocity (Vp), Vp/Vs Ratio and Streaming Capacity Digital Maps were produced by the software called Geographic Information Systems (GIS). These maps set ground for making decisions about using the land in a fast, economical, dependable and feasible way for aforementioned areas.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCBS
dc.subjectZemin Etüt
dc.subjectZemin Özellikleri
dc.subjectJeo-Mühendislik Haritaları
dc.subjectSPT
dc.subjectGürsu (Bursa)
dc.subjectGround Survey
dc.subjectGround Features
dc.subjectGeo-Engineering Maps
dc.titleGürsu (Bursa) yerleşim alanındaki temel zemininin jeo-mühendislik özelliklerinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeGeo-engineering evaluation at Gürsu (Bursa) residental area, using GISen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record