Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKurtaran, Raif
dc.contributor.advisorAlkan, Mahir
dc.contributor.authorHopa, Çiğdem
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:47Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:47Z
dc.date.issued2009
dc.date.submitted2009en
dc.identifier.citationHopa, Çiğdem. Bazı pirazol bileşikleri ile tek ve çok çekirdekli metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/306
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstract2,6-bis(3,4,5-trimetil-pirazol)piridinin (btmpp) ve bazı yalancı halojenürler ile birlikte btmpp’nin yeni metal kompleksleri sentezlendi. Btmpp, 3,4,5-trimetilpirazol’ün (tmp) sodyum tuzu ve 2,6-ikloropiridinin diglim içinde 110 ºC’de 2 gün reaksiyonu sonucunda elde edildi. Tmp ve btmpp’nin yapısı elementel analiz, IR spektroskopisi, UV-Vis spektroskopisi, termal analiz, 1H-NMR ve 13C-NMR ile karakterize edildi. Tmp’nin yapısı aynı zamanda 100 K’de tek kristal X-ışınları tekniği ile aydınlatıldı. Btmpp-metal, btmpp-metal-tiyosiyanat, btmpp-metaldisiyanamid (dca) ve btmpp-metal-nitrit kompleksleri sentezlendi ve karakterize edildi. Btmpp’nin, tüm komplekslerinde metale azot atomları ile bağlanarak üç dişli bir ligand olarak davrandığı gözlendi. Btmpp’nin Co(II), Fe(III) ve Ni(II) komplekslerinde, metal iyonları btmpp’nin üç azot atomu ve yalancı halojenür ve/veya çözücü molekülleri ile altılı koordinasyon oluşturmuştur. Cu(II) ve Cd(II) komplekslerinde ise metal merkezi beşli kooordinasyondadır. Tiyosiyanat iyonları tüm komplekslerinde N atomu üzerinden koordinasyona girmiştir. Tiyosiyanat iyonu Ni(II) kompleksinde son-baş konumunda µ köprüsü oluşturmasına rağmen, Cd(II) kompleksinde metale N atomu ile terminal bağlanmış ve klor atomları µ köprüsü oluşturmuşlardır. Dca, tüm kompleks yapılarda yalnızca bir azot atomu ile metale terminal olarak bağlanmıştır. Btmpp-metal-nitrit komplekslerinde nitrit, metal iyonlarıyla O atomu üzerinden bağlanmıştır. Co(II), Ni(II) ve Cd(II) komplekslerinde bir nitrit molekülü iki O atomu üzerinden bağlanarak şelat oluşturmuştur. Bu çalışmada elde edilen tüm kompleks bileşiklerin yapısı elementel analiz, IR spektroskopisi, UV-Vis spektroskopisi, termal analiz, 1H-NMR ve 13C-NMR ile karakterize edildi. [Co(btmpp)(H2O)2(NO3)]NO3, [Fe(btmpp)Cl3], [Cd(btmpp)Cl2], [Co(btmpp)(DMSO)(NCS)2], [Ni(btmpp)(NCS)µ1,1-NCS]2, [Cd(btmpp)(NCS)µ-Cl]2, [Co(btmpp)(H2O)(dca)2], [Ni(btmpp)(ONO)2], [Cu(btmpp)(ONO)2] kompleksleri tek kristal olarak elde edilebildi ve yapıları tek kristal X-ışınları tekniği ile aydınlatıldı.en_US
dc.description.abstractNew metal complexes of 2,6-bis(3,4,5-trimethyl-pyrazolyl)pyridine (btmpp) and some pseudo halogen complexes with btmpp were synthesized. Btmpp was synthesized the reaction between sodium salt of 3,4,5-trimethylpyrazole (tmp) and 2,6-dichloropyridine in diglyme at 110 oC for 2 days. The structure of tmp and btmpp were characterized by elementel analysis, IR spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, thermal analysis, 1H-NMR and 13C-NMR. The structure of tmp was also solved by single crystal X-ray technique at 100 K. Btmpp-metal, btmpp-metal-thiocyanate, btmpp-metal-nitrite and btmpp-metal-dicyanamide(dca) complexes were synthesized and characterized. The btmpp ligand behaved as a tridentate ligand via the nitrogen atoms in all complexes. In the Co(II), Fe(II), Ni(II) complexes of btmpp, metal ions are six-coordinated by three nitrogen atoms from btmpp and other pseudo halogen and/or solvent molecules. In the Cu(II) and Cd(II) complexes, metal centres are fivecoordinated. Thiocyanate ions were bonded with N atom in all complexes. Although it formed µ bridge with end-on position in Ni(II) complex, thiocyanate ions are bonded as terminally to Cd(II) ion and chloro atoms formed µ bridge. Dca was bonded with only one nitrogen atom to metal ion as terminally in all complex structures. In btmpp-metal-nitrit complexes, all nitrite molecules was bonded with O atoms to metal ions. Nitrite ligands were chelated by bonding to Co(II), Ni(II) and Cd(II) complexes via two O atoms. The complexes obtained in the study were characterized by elementel analysis, IR spectroscopy, UV-Vis spectroscopy, thermal analysis, 1H-NMR and 13C-NMR. [Co(btmpp)(H2O)2(NO3)]NO3, [Fe(btmpp)Cl3], [Cd(btmpp)Cl2], [Co(btmpp)(DMSO)(NCS)2], [Ni(btmpp)(NCS)(µ1,1-NCS)]2, [Cd(btmpp)(NCS)µ-Cl]2, [Co(btmpp)(H2O)(dca)2], [Ni(btmpp)(ONO)2], [Cu(btmpp)(ONO)2] complexes were able to be obtained as single crystals and their structures were determined by single crystal X-ray technique.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma TÜBİTAK tarafından TBAG-108T622 ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2007/05 no’lu projeler ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject3,4,5-Trimetilpirazolen_US
dc.subject2,6-Bis(3,4,5-Trimetilpirazol)Piridinen_US
dc.subjectMetal Komplekslerien_US
dc.subjectYalancı Halojenüren_US
dc.subjectTermal Analizen_US
dc.subjectTek Kristal X Işınları Tekniğien_US
dc.subject3,4,5-Trimethylpyrazoleen_US
dc.subject2,6-Bis(3,4,5-Trimethyl-Pyrazolyl)Pyridineen_US
dc.subjectMetal Complexesen_US
dc.subjectPseudo Halogenen_US
dc.subjectThermal Analysisen_US
dc.subjectSingle Crystal X-Ray Tecniqueen_US
dc.titleBazı pirazol bileşikleri ile tek ve çok çekirdekli metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeSynthesis and characterization of mono and polynuclear metal complexes with some pyrazole compoundsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record