Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAzaz, Ayşe Dilek
dc.contributor.authorTangünü, Aslı
dc.date.accessioned2017-03-15T06:47:33Z
dc.date.available2017-03-15T06:47:33Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016en
dc.identifier.citationTangünü, Aslı. Farklı Aspergillus türü funguslarda selüloz ve hemiselüloz parçalayıcı enzim aktivitelerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3082
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.descriptionBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2014-111 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.description.abstractBu çalışmada, Katı Substrat Fermentasyon (KSF) yöntemiyle yetiştirilmiş, Aspergillus caelatus NRRL 26107 ve Aspergillus oryzae NRRL 5590’ dan ß-glukosidaz enzimi saflaştırılmış ve biyokimyasal karakterizasyonu yapılmıştır. Birçok biyoteknolojik uygulamalarda ticari öneme sahip, ß-glukosidaz enzimi, öncelikli olarak buğday samanının KSF ortamında kullanılmasıyla yetiştirilen A.caelatus (KSF ortamının nemlendirme sıvısı pH 7,0 NaH2PO4, optimum sıcaklık 30ºC ve inkübasyon süresi 7 gün) ve A.oryzae (KSF ortamının nemlendirme sıvısı pH 6,5 NaH2PO4 tamponu ile nemlendirilerek, optimum sıcaklık 25ºC ve inkübasyon süresi 7 gün) suşlarından elde edilmiştir. ß-glukosidaz enzimi, amonuyum sülfat çöktürmesi ve Sepharose-4B-L-Tyrosine-1-Napthylamine kullanılarak Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi ile iki basamakta saflaştırılmıştır. Çalışmamızda, ß-glukosidaz enzim aktivitesi, p-nitrofenil-ß-D-glukopiranosit (pNPG) substratı kullanılarak belirlenmiştir. A.caelatus ß-glukosidaz (Acß) enzimi %6,330 verimle 31,196 kat; A.oryzae ß-glukosidaz enzimi (Aoß) ise %4,350 verimle 5,855 kat saflaştırılmıştır. SDS-PAGE ve Native-PAGE ile Acß ve Aoß enzimlerinin molekül ağırlıkları sırasıyla 30 kDa ve 31 kDa olarak belirlenmiş olup monomerik yapıda oldukları tespit edilmiştir. Acß ve Aoß enzimlerin optimum pH değerleri sırasıyla 6,00 ve 5,25; optimum sıcaklık değerleri ise 65°C olarak saptanmıştır. Acß enzimin Km ve Vmax değerleri sırasıyla 0,19 mM ve 322,58 EU; Aoß enziminin ise 0,363 mM ve 454,54 EU olarak belirlenmiştir. Ayrıca ß-glukosidaz inhibitörlerinden olan D(+)glukoz ve δ-glukonolaktonun enzimler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Acß enzimi D(+)glukoz ve ?-glukonolakton inhibitörü sırasıyla yarışmasız ve yarışmalı olarak, Aoß enzimini ise yarışmalı olarak inhibe ettikleri belirlenmiştir. Acß enzimin D(+)glukoz inhibitörü ile IC50 ve Ki değerleri 7,65x10-2mM ve 1,42x10-1±7,31x10-2;δ-glukonolakton inhibitörü ile 7,31x10-4 mM ve 2,98x10-5±1,35x10-5 olarak; Aoß enziminin IC50 ve Ki değerleri ise D(+)glukoz inhibitörü ile 8,80x10-2mM ve 9,58x10-4±8,02x10-5; δ-glukonolakton inhibitörü ile 4,00x10-4 mM ve 2,99x10-5±9,00x10-8, olarak hesaplanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, purification and biochemical characterization of ß-glucosidase enzyme purified from Aspergillus caelatus NRRL26107 and Aspergillus oryzae NRRL5590 growth in solid state fermentation (SSF) was performed. ß-glucosidase enzyme that has many biotechnological applications, was primarily obtained from A.caelatus (SSF conditions moistening NaH2PO4 pH 7.0, temperature 30°C and incubated 7 days) and A.oryzae (SSF conditions moistening NaH2PO4 pH 6.5, temperature 25°C and 7 days) grown in SSF using wheat straw. ß-glucosidase enzyme was purified using two-step procedures, namely ammonium sulfate precipitation and Sepharose-4B-L-Tyrosine-1-Napthylamine Hydrophobic Interaction Chromatography. In our study, activity of ß-glucosidase enzyme was determined by using para-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside (pNPG) substrate. The purification rate was found 31.196 fold with yield of 6.330% for the obtained ß-glucosidase from A.caelatus (Acß) and 5.5855, 4.350% yield for the obtained ß-glucosidase from A.oryzae (Aoß). Molecular weights of Acß and Aoß enzymes were determined 30kDa and 31kDa, respectively, using SDS and Native PAGE analysis, and found to be in monomeric structure. Optimum pH values of Acß and Aoß enzymes were 6.00 and 5.25, respectively, optimum temprature values were determined as 65°C. The Km and Vmax values of Acß enzyme were determined as 0.19mM and 322.58EU, respectively; while for the Aoß enzyme 0.363mM and 454.545EU. The effect of the D(+)glucose and δ-glukonolactone which is a ß-glukosidaz inhibitors on enzymes were also investigated by using pNPG. While D(+)glucose and δ-gluconalactone inhibitors were inhibited Acß enzyme noncompetitively and competatitively, inhibited Aoß enzyme competitively. The IC50 and Ki values of Acß enzyme for D(+)glucose inhibitor were determined 7.65x10-2mM and 1.42x10-1±7.31x10-2, for the δ-gluconalactone 7.31x10-4mM and 2.98x10-5±1.35x10-5 respectively. The IC50 and Ki values of Aoß enzyme for D(+)glucose were determined as 8,80.10-2mM and 9.58x10-4±8.02x10-5, whereas for the δ-gluconalactone 4.00x10-4mM and 2.99x10-5±9.00x10-8, respectively.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2014-111 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAspergillus Caelatus
dc.subjectAspergillus Oryzae
dc.subjectβ-Gukosidaz
dc.subjectKatı Substrat Fermentasyonu
dc.subjectOptimizasyon
dc.subjectSaflaştırma
dc.subjectBiyokimyasal
dc.subjectElektroforetik ve Kinetik Özellikler
dc.subjectβ-Glukosidase
dc.subjectSolid Substrate Fermentation
dc.subjectOptimization
dc.subjectPurification
dc.subjectBiochemical
dc.subjectElectrophoretic and Kinetic Properties
dc.titleFarklı Aspergillus türü funguslarda selüloz ve hemiselüloz parçalayıcı enzim aktivitelerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeScreening of cellulose and hemicellulose enzyme activities in diffrenet Aspergillus speciesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record