Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİlten, Nadir
dc.contributor.authorMuslu, Mehmet
dc.date.accessioned2017-08-07T08:25:36Z
dc.date.available2017-08-07T08:25:36Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationMuslu, Mehmet. Isı pompası destekli ısı geri kazanım cihazının farklı sıcaklıklardaki performans analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3147
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÜlkemizde ve dünyada değişken soğutucu akışkan debili (VRF) iklimlendirme sistemlerinin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Ancak bu sistemlerde sadece ısıtma ve soğutma yükleri karşılanmakta olup taze hava ihtiyacı çoğunlukla ihmal edilmektedir. Bu problemi çözmek için taze hava ihtiyacı yoğun olan ortamlarda Isı Geri Kazanımlı Yerel Havalandırma (HRV) cihazları VRF ile birlikte devreye alınmıştır. Bu HRV cihazlarının ısıl etkinlikleri %35 ila %90 arasında değişebilmekte, bazı modellerde nem geçişine izin veren ısı değiştiriciler kullanılarak nem geri kazanımı da yapılabilmektedir. Son yıllarda HRV cihazlarına havadan havaya ısı pompası eklenmek suretiyle etkinlik değerleri arttırılmış, iç-dış hava değişiminden kaynaklanan konforsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca küçük ortamlarda iç ısı yükünün bir kısmı da bu cihazlar ile karşılanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada ülkemizde üretilen bir ısı pompası destekli HRV cihazı Balıkesir yaz-kış koşullarında çalıştırılmış ve farklı sıcaklıklarda performans ölçümleri yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe use of variable refrigerant flow (VRF) air conditioning systems in our country and around the world has become very popular. However, in these systems while the heating and cooling loads are met and the fresh air need is often neglected. In order to solve this problem, fresh-air-intensive environments have been commissioned Heat Recovery Domestic Ventilation (HRV) devices together with VRF. The thermal efficiencies of these HRV devices can be range from 35% to 90%, and in some models moisture can be recovered by using heat exchangers that allow moisture transfer. In recent years, air-to-air heat pumps have been added to HRV devices to increase efficiency values and to eliminate the discomforts caused by indoor-outdoor air exchange. In addition, some of the internal heat load in small environments has become affordable with these devices. In this study, a heat pump assisted HRV which is produced in our country was operated in Balıkesir summer and winter conditions and performance measurements were made at different temperatures.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2015/232 no.’lu Proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectIsı Pompasıen_US
dc.subjectIsı Geri Kazanımıen_US
dc.subjectHRVen_US
dc.subjectPerformans Katsayısıen_US
dc.subjectHeat Pumpen_US
dc.subjectHeat Recoveryen_US
dc.subjectCoefficiency of Performanceen_US
dc.titleIsı pompası destekli ısı geri kazanım cihazının farklı sıcaklıklardaki performans analizien_US
dc.title.alternativePerformance analysis of heat pump assisted heat recovery device at diffrent temperaturesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record