Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorElçi, Hasan
dc.contributor.authorGöker, Kansu Akça
dc.date.accessioned2017-08-08T11:17:28Z
dc.date.available2017-08-08T11:17:28Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationGöker, Kansu Akça. Betonarme kolonların deprem performansını etkileyen parametrelerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3169
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe (DBYBHY 2007) göre betonarme kolonların deprem performansını etkileyen parametreler deneysel ve teorik olarak araştırılmıştır. Bu amaçla; enine ve boyuna donatı oranları ile beton mukavemetleri farklı dört adet kolon numunesi hazırlanmıştır. Bu numuneler ilk olarak XTRACT betonarme kesit analiz programı ile çözülmüş, hasar sınırları ve hasar bölgeleri tespit edilmiştir. Daha sonra deneye tabi tutulan bu kolonlara sabit eksenel yükler ve artan tersinir tekrarlı yatay yükler uygulanmıştır. Deney sonuçlarından numunelerin, yatay kuvvet - yer değiştirme ve moment - eğrilik grafikleri elde edilmiştir. Bu bilgilerden faydalanarak, DBYBHY 2007'de belirtilen, beton ve çelik şekil değiştirmesine bağlı hasar sınırları ve hasar bölgeleri tespit edilmiştir. Teorik ve deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçların genel olarak uyumlu olduğu görülmüştür. Bu nedenle, çalışmaların devamı “sayısal deney” şeklinde bilgisayar ortamında yapılmıştır. Betonarme kolonların deprem performansını etkileyen parametreler olarak; beton dayanımı, eksenel normal kuvvet düzeyi, boyuna donatı oranı, enine donatılar arası mesafe alınmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, parameters affecting earthquake performance of reinforced concrete columns were investigated experimentally and theoretically according to the Turkish Earthquake Code (TEC 2007). For this purpose; four column specimens with different concrete strengths and different transverse and longitudinal reinforcement ratios were prepared. These specimens were first solved by XTRACT reinforced concrete section analysis program, and damage limits and damage zones were determined. These columns were then subjected to constant axial loads and incremental reversible horizontal loads. Horizontal force - displacement and moment - curvature relations were obtained from the test results. Taking advantage of this information, damage limits and damage zones due to concrete and steel deformation as specified in TEC 2007 have been identified. Theoretical and experimental studies have shown that the results obtained are generally consistent. For this reason, the continuation of the studies was done in the form of "numerical experiment" in the computer environment. As parameters affecting earthquake performance of reinforced concrete columns; concrete strength, axial normal force level, longitudinal reinforcement ratio, distance between transverse reinforcement are taken.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2013/52 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBetonarme Kolon
dc.subjectLineer Olmayan Analiz
dc.subjectHasar Bölgeleri
dc.subjectHasar Sınırları
dc.subjectPerformans
dc.subjectDBYBHY 2007
dc.subjectReinforced Concrete Column
dc.subjectNonlinear Analysis
dc.subjectRegions of Damage
dc.subjectDamage Limits
dc.subjectPerformance
dc.subjectTEC 2007
dc.titleBetonarme kolonların deprem performansını etkileyen parametrelerin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeResearch on parameters affecting eartquake performance of reinforced concrete columnsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record