Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTopbaş, Ferhat
dc.contributor.authorYener, Abdi
dc.date.accessioned2017-08-10T11:49:34Z
dc.date.available2017-08-10T11:49:34Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationYener, Abdi. Esnekliğin dış ticaret üzerindeki etkisi: Türkiye zeytinyağı ihracatında fiyat, gelir ve ikame mal esnekliği örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3188
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye’de tarım sektörü içerisinde, gerek üretim değeri, gerek gerçekleştirildiği coğrafi alanın büyüklüğü ve gerekse de dış ticaretteki önemi nedeniyle gözde tarımsal ürünlerden biri olan zeytinyağının dış ticaretini temel araştırma konusu edinmiştir. Konunun seçilmesinin temel dayanağı, dünya genelinde önemli üreticilerden olmasına rağmen Türkiye’de gerek iç piyasada gerekse de uluslararası ticarette ürünün gerektiği kadar değerlendirilemiyor oluşudur. Çalışmada öncelikle, Türkiye’de ve dünyada zeytinyağı, üretim, tüketim ve dış ticaret koşulları anlamında betimsel verilerden yola çıkılarak karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın analiz kısmında ise, Türkiye’nin toplam zeytinyağı ihracatının %75’ini oluşturan 11 ülkeye ait verilerden yola çıkarak, zeytinyağı ihraç talep modeli tahminlenmiştir. Bunu yapmaktaki amaç, zeytinyağı ihracatının temel belirleyicilerini tespit etmektir. Bu tespitin yapılması, dış ticarette yeterince değerlendirilemeyen bu çok değerli eşsiz ürünün, dış ticaretteki payının ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması için geliştirilecek politikalara ve uygulanacak tedbirlere referans oluşturmaktadır. Panel veri analizi sonuçlarına göre, Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı, fiyatın, ithalatçı ülkenin gelirinin ve ikame mal ithal miktarının istatistiksel olarak anlamlı bir fonksiyonudur.en_US
dc.description.abstractThe main topic of this study is the foreign trade of olive oil in Turkey, which is one of the most popular agricultural products in the agricultural sector in the country due to its production value, size of the geographical area where olives are produced and also its importance in foreign trade. The reason behind choosing this subject as a research topic is the fact that although Turkey is one of the most important manufacturers worldwide, the harvest cannot be benefited enough neither in Turkey’s domestic market nor in international trade. Firstly, the olive oil, production, consumption and foreign trade conditions in Turkey and around the world are compared based on descriptive data in the study. In the analysis part of the study, olive oil export demand model is estimated from the data of 11 countries which constitute 75% of total olive oil exports of Turkey. The aim is to determine the main determinants of olive oil exports. This determination will be a reference to the policies to be developed and the measures to be taken to increase the share of this unique and very valuable product in foreign trade and its international competitive power which cannot be adequately benefited in foreign trade. According to panel data analysis results, Turkey’s olive oil export is statistically significant in determining the price, importing country income and quantity of substitute goods import.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZeytinyağı
dc.subjectİhracat Talep Modeli
dc.subjectEsneklik
dc.subjectPanel Veri Analizi
dc.subjectOlive Oil
dc.subjectExport Demand Model
dc.subjectElasticity
dc.subjectPanel Data Analysis
dc.titleEsnekliğin dış ticaret üzerindeki etkisi: Türkiye zeytinyağı ihracatında fiyat, gelir ve ikame mal esnekliği örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of elasticiy on foreign trade: The case of price,income and substitute goods elasticiy for Turkey's olive oil experten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record