Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan, Zeliha
dc.contributor.authorAydın, Gülçin Ulunehir
dc.date.accessioned2017-08-16T13:04:33Z
dc.date.available2017-08-16T13:04:33Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationAydın, Gülçin Ulunehir. Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi'nde yaşayan Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) ve Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) populasyonların biyolojik özelliklerinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3194
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Kuzey Ege Denizi, Edremit Körfezi’nden Ekim 2008-Ekim 2009 tarihleri arasında, Trachurus trachurus (Linneaus, 1758) Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) populasyonlarının yaş, boy ve ağırlık kompozisyonu, cinsiyet oranı, büyüme parametreleri, kondisyon faktörü, gonadosomatik indeksi, yumurtlama mevsimi, ilk eşeysel olgunluk boyu, fekondite ve beslenme alışkanlıkları incelenmek üzere, 829 adet T. trachurus ve 754 adet T. mediterraneus bireyi aylık olarak örneklenmiştir. T. trachurus’un boyları 10,1 ve 16,7 cm, T. mediterraneus’un ise 11,5-34,9 cm arasında degişmiştir. T. trachurus’un 1-4 yaş grupları arasındaki bireylerin %55,73’ünü dişiler, %44,23’ünü erkekler ve T. mediterraneus’un ise 1-6 yaş grupları arasındaki bireylerin, %57,16’sını dişiler, %42,84’ünü erkek bireyler oluşturmuştur. T. trachurus ve T. mediterraneus bireyleri için boy-ağırlık ilişkisi denklemleri W=0,01218.L 2,454 (R2 = 0,9675), W=0,0797.L 2,421 (R 2 = 0,9647) olarak bulunmuştur. von Bertalanffy büyüme parametreleri, T. trachurus ve T. mediterraneus bireyleri için sırasıyla L∞= 17,59, K=0,21, to =--4,69, Ø=4,19; L∞= 35,56, K=0,15, to =-1,82, Ø=5,21 olarak bulunmuştur. İlk eşeysel olgunluk boyu, T. trachurus ve T. mediterraneus dişi bireyleri için hesaplanmış ve sırasıyla 13 cm ve 18 cm olarak bulunmuştur. Yumurtlama mevsimi T. trachurus populasyonunda Nisan-Ağustos ayları arasında olup, Haziran ayında en yüksek; T. mediterraneus populasyonunda ise, Mart- Haziran ayları arasında olup, Nisan ayında en yüksek değere ulaşmaktadır. Gravimetrik yöntem kullanılarak elde edilen mutlak fekondite de, ortalama ağırlığa karşılık gelen ortalama yumurta sayısı T. trachurus bireylerinde 439 yum/g, T. mediterraneus bireylerinde ise 240 yum/g olarak tahmin edilmiştir. Her iki türün mide içeriklerinde, 4 temel besin grubu, Phytoplankton, Crustacea, Mollusca ve Teleostei olarak tanımlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, age, length and weigth composition, sex ratio, growth parameters, condition factor, gonadosomatic index, spawning season, length at first sexual maturity, fecundity and feding habits were investigated of Trachurus trachurus (L., 1758) and Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) which caught in the Northern Aegean Sea between October 2008 and October 2009. A total of 829 specimens of T. trachurus and 754 specimens of T. mediterraneus were sampled monthly. Total length of T. trachurus ranged from 10.1 to 16.7 cm and T. mediterraneus ranged from 11.5 to 34.9 cm. The percentage of female was 55.73%, male 44.23 % of T. trachurus which ranged between ages 1-4. The percentage of female was 57.16%, male 42.84% of T. mediterraneus which ranged between ages 1-6. Von Bertalanffy growrh parameters were determined for T. trachurus and T. mediterraneus as L∞= 17.59, K=0.21, to =-4.69, Ø=4.19; L∞= 35.56, K=0.15, to =-1.82, Ø=5.21, respectively. Length at first maturity for female were determined as 13.0 cm and 18.0 cm for T. trachurus and T. mediterraneus, respectively. Spawning season for T. trachurus occurs from April to August, the highest rate in June. Spawning season for T. mediterraneus occurs from March to June, the highest rate in April. The batch fecundity was estimated to be 439 and 240 oocytes per gram total female weight for T. trachurus and T. mediterraneus by gravimetric method, respectively. The stomach contents of both species were determined to consist of four major prey groups: Phytoplankton, Crustacea, Mollusca ve Teleostei.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuzey Ege Denizien_US
dc.subjectTrachurus trachurusen_US
dc.subjectİstavriten_US
dc.subjectPopulasyon parametrelerien_US
dc.subjectNorthern Aegean Seaen_US
dc.subjectPopulation parametersen_US
dc.subjectKuzey Ege Denizien_US
dc.subjectTrachurus trachurusen_US
dc.subjectİstavriten_US
dc.subjectPopulasyon parametrelerien_US
dc.subjectKuzey Ege Denizi
dc.subjectİstavrit
dc.subjectTrachurus Trachurus
dc.subjectTrachurus Mediterraneus
dc.subjectPopulasyon Parametreleri
dc.subjectNorthern Aegaen Sea
dc.subjectHorse Mackerel Trachurus Trachurus
dc.subjectPopulation Parameters
dc.titleKuzey Ege Denizi,Edremit Körfezi'nde yaşayan Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) ve trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) populasyonların biyolojik özelliklerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn investigation on biological aspects of Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758) and Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) populations living in the Gulf of Edremit at Northern Aegean Sea
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record