Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakı, Fahri
dc.contributor.authorKanbur, Dinçer
dc.date.accessioned2017-08-17T06:42:02Z
dc.date.available2017-08-17T06:42:02Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationKanbur, Dinçer. Türk ailesinde kocaların perspektifinden evlilik deneyimi ve mutlu evlilik algıları: Balıkesir kentsel kocalar örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3197
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTürk Ailesinde Kocaların Perspektifinden Evlilik Deneyimi ve Mutlu Evlilik Algıları konulu çalışmamızın amacı; Türk ailesinde kocaların evliliğe ve evlilik memnuniyetine hangi anlamları yüklediğini, evlilikleriyle ilgili olarak hangi sorunları yaşadıklarını, evlilikleriyle ilgili tehditler, riskler ve politikalar hakkında nasıl bir algıya sahip olduklarını, mevcut sosyal ve kültürel yapı ile etkileşimleriyle ortaya koymaktır. Araştırma, nitel araştırma yönteminde bir durum çalışmasıdır ve evlilik ile ilgili meselelere kocaların bakış açısıyla yeni bir argüman getirmektedir. Çalışmamızda Balıkesir ilinde ikamet eden 40 koca ile mülakat yapılmıştır. Araştırmada elde edilen ana bulgular ve sonuçlara göre kocalar açısından evlilik, inşası zor bir olgudur ve yıkımı mevcut sosyal ve kültürel yapı içerisinde güçtür. Evlilik kararının alınmasında toplumsal yapının meydana getirdiği otomatik bir algı etkilidir ve evliliklerin sürdürülebilmesinde en önemli etken çiftlerin birbirini tolere edebilmesidir. Küreselleşmenin getirdiği riskler, korkular ve tehditler kocaların, ailelerinin içerisinde bulunduğu sosyal ortamları tekinsiz olarak algılamasına sebep olmakta, eskiden rutin olarak değerlendirilen şeylerin tehlikeli olarak nitelenmesine neden olmaktadır.Cinsiyet normları günümüzde bir dönüşüm içerisindedir ve karı-kocalara ilişkin roller arası sınırlar artık belirsizleşmiştir. Popüler kültür, aile üyelerinin beklentilerinde artışa neden olmuş ve duygusal boyutta yer alan şeyler de bir tüketim aracı olarak kullanılmaktadır. Ailede koca veya baba figürü, aile bütünlüğü açısından önemli bir yere sahiptir. Kocalar açısından gerçek anlamda mutlu bir evlilik, ancak eşlerin birbirine tanıdığı esneklik ile mümkün olabilmektedir.en_US
dc.description.abstractOur study; "Marital Experience and Perception of Happy Marriage in Turkish Families within the Perspective of Husbands"; aims to explain the meanings attributed to marriage and marital satisfaction by husbands in Turkish families and what kind of problems they have in their marriages, which perceptions they have related with the threats, risks and politics; together with the interactions in current social and cultural structure. This research has a qualitative characteristic and it is a case study which brings forth new argument to issues related with marriage within husbands' point of view. 40 husbands residing in the city of Balıkesir have been interviewed in our study. According to the findings and results of this study marriage is a phenomenon which is difficult to build for husbands and it is also difficult to break up within current social and cultural structure. An auto-perception deriving from the social structure is effective in the decision making process of getting married and the most important factor in the sustainability of marriages is the tolerance between couples.The risks, fears and threats caused by globalization forces the husbands to perceive the social environments as insecure for their families; and evaluate the before-routine activities as dangerous. Gender norms are in transformation and the roles between husbands and wives indefinite in today's society. Popular culture has caused an increase in the expectations of family members and the things which were once considered emotional are now used as a means of consumption. Husband or father figure in family is very important for the unity of the family. A real happy marriage is possible only with the flexibility of couples towards each other.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKocaen_US
dc.subjectEvlilik Doyumuen_US
dc.subjectSosyal Tekinsizliken_US
dc.subjectAileen_US
dc.subjectRolen_US
dc.subjectHusbanden_US
dc.subjectMarital Satisfactionen_US
dc.subjectSocial Insecurityen_US
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectRoleen_US
dc.titleTürk ailesinde kocaların perspektifinden evlilik deneyimi ve mutlu evlilik algıları: Balıkesir kentsel kocalar örneğien_US
dc.title.alternativeMarital experinece and perception of happy marriage in Turkish families within the perspective of husbands: An example from the city of Balikesiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record