Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYavaş, Altuğ
dc.contributor.authorKarabulut, Mehmet Yavuz
dc.date.accessioned2017-08-17T07:34:24Z
dc.date.available2017-08-17T07:34:24Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationKarabulut, Mehmet Yavuz. Sentetik lifin ultra yüksek dayanımlı betonarme kirişlerin eğilme davranışına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3201
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, sentetik lif katkılı ultra yüksek dayanımlı beton kullanılarak üretilen kirişlerin eğilme davranışının deneysel incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 14 adet 100x150x1500 mm boyutlarında kirişlerin dört noktalı eğilme deneyleri yapılmıştır. Kirişlerde iki farklı donatı oranı, iki farklı lif tipi (bazalt ve poliamid) ve üç farklı lif oranının eğilme davranışına etkisi, yük altında yer değiştirmesi, yük taşıma kapasiteleri, eğrilik süneklikleri, çatlak genişlikleri ile çatlak dağılımları incelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Deneysel çalışmaların sonucunda kullanılan liflerin oranı arttıkça dayanım artışı belirlenmiştir. Çatlak sayısı, genişliği, dağılımı incelendiğinde sentetik lif diğer numunelere göre daha iyi bir performans sergilemiştir. Lif katkısı artırıldığında dayanımlardaki rijitliğin düşmesi dikkat çekicidir. Genel anlamda lif katkısının eğilme sünekliği üstünde etkisi olduğu, çatlak oluşumuna engel olduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate the bending behavior of the produced beams using synthetic fiber reinforced ultra high strength concrete. In the study, four point bending tests of 14x100x150x1500 mm beams were carried out. It is aimed to investigate the effect of two different reinforcement ratio, two different fiber types (basalt and polyamide) and three different fiber ratios on bending behavior, under load, load bearing capacities, flexural ductility, crack widths and crack distributions in beams. The increase in strength is determined as the proportion of fibers used as a result of experimental runs increases. When the number of cracks, width, distribution were examined, synthetic fiber performed better than the other samples. It is striking that the stiffness of the strength decreases when the fiber content is increased. In general, it has been observed that the fiber layer prevents crack formation, which is the effect on the flexural ductility.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması BAP tarafından 2015/176 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBazalt Lif
dc.subjectPoliamid Lif
dc.subjectUltra Yüksek Mukavemetli Beton
dc.subjectUYPLB
dc.subjectUltra High Strength Concrete
dc.subjectUHPFC
dc.subjectBasalt Lif
dc.titleSentetik lifin ultra yüksek dayanımlı betonarme kirişlerin eğilme davranışına etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of the synthetic lift on bending behavior of ultra high strenght concrete beamsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record