Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırır, Hasene Esra
dc.contributor.authorDemirkol, Hatice
dc.date.accessioned2017-11-13T08:17:26Z
dc.date.available2017-11-13T08:17:26Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationDemirkol, Hatice. 6. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişimler konusundaki zihinsel modellerinin ve bilişsel yapılarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3230
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 6.sınıf öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusundaki zihinsel modellerinin ve bilşsel yapılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler konusundaki zihinsel modellerini belirlemek amacıyla 5 soruluk açık uçlu bir test şeliştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini Kütahya ili Domaniç ilçesinde yer alan 8 ortaokulda öğrenim şören 148 6. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin testte verdikleri cevaplar ile fiziksel ve kimyasal değişimler konusuyla ilşili zihinsel modelleri ve kavram yanılşıları tespit edilmiştir. Ayrıca 28 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilerin konu ile ilşili bilişsel yapılarını belirlemek için bir kelime ilişkilendirme testi (KİT) hazırlanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin fiziksel değişim ile ilgili tanecik hareket modeli, uzaklaşan tanecik modeli, tanecik hareket modeli+uzaklaşan tanecik modeli, makro model olmak üzere, kimyasal değişim ile ilgili değişen tanecik modeli, makro model, uzaklaşan tanecik modeli, makro-mikro değişim modeli olmak üzere toplam 8 modele sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili 24 adet kavram yanılgısına rastlanmıştır. KİT sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin madde ve tanecik anahtar kavramına en çok katı, sıvı ve şaz cevap kavramlarını yazdıkları ve taneciklerin hallerinin bulunduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin fiziksel değişimi, yanma, çürüme, küflenme, kimyasal değişimi de erime ile yanlış bir şekilde ilişkilendirdikleri belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the mental models of the 6th grade students about the subject of Physical and Chemical Changes. An open ended test with 5 questions was developed so as to determine the mental models of the students about the subject of Physical and Chemical Changes. The sampling of the study is constituted by the 148 6th grade students who are studying at 8 secondary schools in Kütahya province Domaniç district. The answers which were given by the students in the test were analysed to determine their mental models and misconceptions about the physical and chemical changes. Semi-structured interviews with 28 students were conducted. In order to determine cognitive structures of the students, a word association test (WAT) was prepared. In the study, it is observed that the students have 8 different models as changing particle model, the macro model, the diverging particle model, the macro-micro change model related to the chemical change, the particle motion model, the diverging particle model, the particle motion model + the diverging particle model, macro-micro change model related to physical change. There were also 24 misconceptions about the physical and chemical changes. When the results of the WAT were examined, it was observed that the students mostly wrote the response concepts of solid, liquid and gas to the key concepts of matter and particle and thinks that there are states of particles. Moreover, it was determined that students mistakenly associated physical change with burning, decay and mold, and chemical change with melting.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel Değişimen_US
dc.subjectKimyasal Değişimen_US
dc.subjectZihinsel Modelen_US
dc.subjectKelime İlişkilendirme Testien_US
dc.subjectPhysical Changeen_US
dc.subjectChemical Changeen_US
dc.subjectMental Modelen_US
dc.subjectWord Association Testen_US
dc.title6. sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişimler konusundaki zihinsel modellerinin ve bilişsel yapılarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the mental models of and cognitive structures of the 6th grade students about the subject of physical and chemical changesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record