Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSubaşat, Hülya Kara
dc.contributor.authorİnan, Orhan Orçun
dc.date.accessioned2017-11-13T12:00:05Z
dc.date.available2017-11-13T12:00:05Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017en
dc.identifier.citationİnan, Orhan Orçun. Eu içeren malzemenin elde edilmesi ve tek kristal yapısının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3240
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractDeneysel olarak yapılan bu tez çalışmasında 5-Sülfosalisilik asit dihydrate ve Eu(III) tuzu kullanılarak 3 boyutlu özelliklere sahip metal organik çerçeveler içeren O1 kompleksi (C7H7EuO8S) hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenmiştir. O1 kompleksinin yapısal analizi ise tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi ile yapılmıştır. Yapı analizi sonucunda, atomların konum ve sıcaklık parametreleri, atomlar arası bağ uzunlukları, bağ açıları, düzlem oluşturan atom grupları ve bu düzlemler arası bükülme açıları bulunarak kristal yapı duyarlı bir şekilde tanımlanmıştır. Elde edilen Eu(III) tabanlı malzeme manyetik ve fotolüminesans gibi dikkat çekici özelliklere sahip olduğu için sahip olduğu için optik haberleşme, medikal teşhis ve diğer birçok teknolojik alanda potansiyel uygulama alanına sahip olabilir.en_US
dc.description.abstractIn this experimental study, 3-dimensional complex (C7H7EuO8S), O1 containing metal organic frameworks was synthesized using 5-Sulfosalicylic acid dihydrate and Eu(III) salt by hydrothermal method. Structural analysis of the O1 complex was performed using a single crystal X-ray diffraction method. As a result of the structural analysis, the position and temperature parameters of atoms, bond lengths, bond angles, groups of plane forming atoms and dihedral angles between these planes have been found. Thus, the crystal structure has been determined with great precision. Since the obtained Eu(III) based material possesses remarkable properties such as magnetism and photoluminescence, it can have potential application areas of optical communication, medical diagnosis and many other technological fields.en_US
dc.description.sponsorshipBu tez çalışması Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2016/133 nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHidrotermal Yöntem
dc.subjectKristal Yapı
dc.subjectEu
dc.subjectO1 Kompleksi
dc.subjectHydrothermal Method
dc.subjectCrystal Structure
dc.subjectO1 Complex
dc.titleEu içeren malzemenin elde edilmesi ve tek kristal yapısının incelenmesien_US
dc.title.alternativeObtaining material with Eu and investigation of the single crystal structureen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record