Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGür, Hülya
dc.contributor.authorAslan, Nurbaki
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-06-11T05:49:25Z
dc.date.available2018-06-11T05:49:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAslan, Nurbaki. Üslü ifadelerle etkinlik temelli öğretimin matematik akademik başarısına, tutumuna ve kaygı-endişe düzeyine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3319
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractÇalışmanın amacı, 9 sınıf matematik dersinde üslü sayılar konusunda etkinlik temelli öğretimi etkililiğinin, öğrencilerin matematik tutumlarına, matematik kaygı-endişesine akademik başarıya etkisini belirlemektir. Bu amaçla, çalışmada 9. sınıf üslü sayılar konusunda tasarlanan etkinlikler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Karesi ilçe merkezinde yer alan bir Anadolu lisesinin 9. Sınıfında okumakta olan NT=99 (NK=32 , ND=67) öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma öntest-sontest desenli nicel bir araştırma olup, 2 sınıf deney, 1 sınıf kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Veriler öğrencilerin matematik tutum ölçeği ve matematik kaygı endişe ölçeği ve üslü sayı etkinliklerine verilen cevaplarla toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin üslü sayılar konusundaki etkinlik temelli öğretimden sonra matematik akademik başarılarının arttığı, matematiğe olan kaygı endişesinin azaldığı ve matematiğe karşı tutumun değişmediği görülmüştür. Akademik başarının artmasından dolayı diğer sınıf seviyelerine de uygulanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to specify (determine) the mathematical approach and anxiety (concern) of the pupils in the 9th math class, teaching the subject of exponential numbers on the basis of activity based teaching. For this purpose, in the study envisaged 9th grades exponential numbers has been performed NT =99 pupils (NK =32, ND =67) in an Anatolian High School from the county of Karesi in the province of Balıkesir in 2016 – 2017 Academic year. The study is a pretest-posttest patterned quantitative research with 2 experimental, 1 class control group, chosen randomly. The data was collected by the answers given to mathematical altitude scale and mathematical anxiety scale and exponential number activities. The data was analyzed using the SPSS 22.0 package program. After the activity based teaching on exponential numbers it can be seen that student’s academical success on math increases, their anxieties to mathematics decreases and it was observed that the attitude towards mathematics has not changed. It is suggested to apply to the other class levels because of the increase in academic success.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCebir Öğretimi
dc.subjectEtkinlik Temelli Öğretim
dc.subjectMatematik Tutum
dc.subjectMatematik Kaygı-Endişesi
dc.subjectÜslü Sayılar
dc.subjectAlgebra Teaching
dc.subjectActivity-Based Instruction
dc.subjectMathematics Attitude
dc.subjectMath Anxiety
dc.subjectExponential Numbers
dc.titleÜslü ifadelerle etkinlik temelli öğretimin matematik akademik başarısına, tutumuna ve kaygı-endişe düzeyine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect on the level of academic success, mathematical attidue and mathematical anxiety in activity based teaching with the exponential numbers
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record