Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorFatih Yavuz
dc.contributor.authorAkyüz, Serhat
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-06-11T07:49:53Z
dc.date.available2018-06-11T07:49:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAkyüz, Serhat. The Effects of call in EFL: Using concordance lines on grammar teaching. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3322
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractIn recent years, with the development of technology, computers have been an important member of our lives. Language classrooms have also benefited from the utilization of computers. Thus, computer assisted language learning (CALL) has become a popular subject of language learning and teaching. This present study aimed to examine the effectiveness of CALL using concordance lines on lower level students’ grammar learning. In the study, the corpus based grammar learning and course book based grammar learning were compared. The participants were 82 freshmen students studying in the Tourism Management and Hospitality Department in Balıkesir University. The subjects in two groups were applied 4-week treatment. Four grammar points were chosen to be taught in treatment process. Control group, which included 41 participants, was given target grammar structures using the grammar sections and exercises from the course book. In experimental group which has 41 participants as well, the grammar points were taught using the concordance lines and exercises prepared with the sample sentences from the concordancer. At the beginning and at the end of the experiment, a multiple-choice test was given to subjects as pre and post-test. The results were analyzed by using SPSS program. The results of the experiment revealed that both groups made remarkable progress after the treatment and the post–test results indicated a significant difference between experimental group and control group.en_US
dc.description.abstractSon yıllarda, teknolojinin de gelişmesiyle, bilgisayarlar hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Dil sınıfları da bilgisayarların kullanımından faydalanır hale gelmiştir. Bununla birlikte, bilgisayar destekli dil öğrenimi de, dil öğrenimi ve öğretiminde popüler bir konu haline gelmiş durumdadır. Bu çalışma, bağlamlı dizin satırlarını kullanarak bilgisayar destekli dil öğreniminin düşük seviyeli öğrencilerin gramer öğrenimindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, derleme dayalı gramer öğrenimiyle, ders kitabına dayalı gramer öğrenimi karşılaştırılmaktadır. Katılımcılar Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nde okuyan 82 birinci sınıf öğrencilerisidir. İki gruptaki bu katılımcılara 4 haftalık bir uygulama yapılmıştır. Uygulama sürecinde öğretilmek üzere 4 gramer konusu seçilmiştir. 41 kişiden oluşan kontrol grubuna, ders kitabının gramer bölümü ve o bölümdeki alıştırmalar kullanılarak hedef gramer konuları verilmiştir. Yine 41 katılımcıdan oluşan deney grubuna da, gramer konuları bağımlı dizinler ve örnek cümlelerle hazırlanan alıştırmalar kullanılarak öğretilmiştir. Deneyin başında ve sonunda çoktan seçmeli bir test katılımcılara ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Deneyin sonuçları, deneyin ardından her iki grubun da dikkat çekici bir gelişim gösterdiğini ortaya koymuştur ve son-test sonuçları da kontrol grupla deney grubu arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.sponsorshipBu araştırma; Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından (3.2014.0028) numaralı proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Destekli Dil Öğrenimi
dc.subjectDerleme Dayalı Aktiviteler
dc.subjectBağımlı Dizinler
dc.subjectGramer Öğretimi
dc.subjectComputer Assisted Language Learning
dc.subjectCorpus-Based Activities
dc.subjectConcordance Lines
dc.subjectGrammar Learning
dc.titleThe Effects of call in EFL: Using concordance lines on grammar teachingen_US
dc.title.alternativeBilgisayar destekli dil öğreniminin ingilizcenin yabancı dil olarak öğrenimine etkisi: Bağımlı dizin satırlarının gramer öğretiminde kullanılması
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record