Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurgut, Hüseyin
dc.contributor.authorÖzcan, Seher
dc.date2018
dc.date.accessioned2018-09-05T08:04:24Z
dc.date.available2018-09-05T08:04:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖzcan, Seher. Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" romanında sözvarlığı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3375
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractBu çalışmada, Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" adlı romanındaki sözvarlığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın planlaması için, Doğan Aksan'ın "Türkçenin Sözvarlığı" adlı eseri temel kaynak olarak seçilmiştir. Bir dilin sözvarlığı, o dili konuşan toplumun maddi ve manevi kültürünü, dünya görüşünü yansıtan en önemli araçtır. Toplumun bir parçası olarak, şair ve yazarların eserlerinde kullanmış oldukları kelimeler de onların üslubu ile ilgili bilgi vermesi ve hayata bakış açılarını yansıtması bakımından önemlidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle "sözcük ve sözvarlığı" tanımları yapılmış, sözvarlığının içermiş olduğu ögeler ayrıntılı bir biçimde açıklanmış, tez konusuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmalar tanıtılmıştır. Yazarın hayatı, sanatı ve "Kuyucaklı Yusuf" adlı romanı üzerine bilgiler verilmiştir. Ardından romanda bulunan ögelerin kavram alanlarına göre sınıflandırılması yapılmıştır. Eserde bulunan deyimlerin ve ikilemelerin tespiti yapılmış, romanda geçmiş oldukları satırlar sayfa numaraları ile beraber verilmiştir. Romanda geçen özel adların, kişi ve yer adları başlığı altında dizini hazırlanmış ve "Kuyucaklı Yusuf" romanının gramatikal dizin çalışması yapılmıştır. Sonuç olarak da araştırmanın bulgularına dayalı olarak elde edilen genel sonuçlara yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Çalışma ile ilgili kullanılmış olan kaynaklar da çalışmanın "Kaynakça" bölümünde liste halinde verilmiştir. Bu çalışma ile Sabahattin Ali?nin "Kuyucaklı Yusuf" adlı romanının sözvarlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmadan çıkarılan sonuçların Türkçenin sözvarlığının tespitine katkıda bulunması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to reveal the vocabulary of Sabahattin Ali's novel "Kuyucaklı Yusuf". For the planning of the work, Doğan Aksan's "Vocabulary of Turkish" was chosen as the main source. The vocabulary of a language is the most important means of reflecting the material and spiritual culture and world views of the society speaking that language. The words that poets and authors, as a part of the society, use in their works are important in that they give information about their style and reflect their views of life. In accordance with this purpose, firstly "word and vocabulary" have been defined, the elements in the vocabulary have been explained in detail, and the previous studies on thesis topic have been introduced. Information has been given on the author's life, art and his novel "Kuyucaklı Yusuf". Subsequently, the elements in the novel have been classified according to their concept areas. The idioms and reduplications have been identified and their places in the novel (line-page number) have been given. Proper names in the novel have been indexed under the headings of person and place names and the grammatical index has been prepared for the novel "Kuyucaklı Yusuf". In the conclusion section, the general results obtained based on the findings of the research and suggestions have been presented. The resources used in the study have been listed in the "bibliography" section of the study. viii With this work, it has been aimed to identify the vocabulary in Sabahattin Ali's "Kuyucaklı Yusuf" novel. It has also been aimed that the results obtained from this research contribute to the determination of the vocabulary in Turkish.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSözcük
dc.subjectSözvarlığı
dc.subjectSabahattin Ali
dc.subjectKuyucaklı Yusuf
dc.subjectWord
dc.subjectVocabulary
dc.titleSabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" romanında sözvarlığıen_US
dc.title.alternativeThe Vocabulary In Sabahattin Ali's Novel "Kuyucaklı Yusuf"
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record