Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDurak, Gürhan
dc.contributor.authorKunduracıoğlu , İsmail İsmail
dc.date2018
dc.date.accessioned2019-02-06T13:10:42Z
dc.date.available2019-02-06T13:10:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKunduracıoğlu , İsmail. Oyunlaştırma kavramı üzerine içerik analizi çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3429
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractOyunlarda oyuncuyu kendine bağlayan, motivasyon ve eğlenmeyi sağlayan birçok unsur bulunmaktadır. Eğer oyun dışındaki ortamlara bu unsurlar taşınabilirse; eğlence, motivasyon ve bağlılık da taşınabilir. Bu bağlamda oyun unsurlarının oyun dışındaki ortamlara taşınması anlamına gelen oyunlaştırma kavramı ortaya çıkmıştır. Bu tezde oyunlaştırma kavramı irdelenerek, konuyla ilgili Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsayan bir içerik analiz çalışması oluşturulmuştur. Konu ile ilgili 34 yüksek lisans, 8 doktora tezi bulunmuş ve çalışmaya dâhil edilmiştir. Ağırlıklı olarak eğitim konusunda tezler olmasına rağmen; iletişim, modelleme, pazarlama gibi konularda da oyunlaştırma ile ilgili tezler bulunmaktadır. Tezlerde oyunlaştırmanın ana rolde olduğu çalışmalar bulunduğu gibi yardımcı rolde olduğu çalışmalar da bulunmaktadır. Bunun sonucunda tamamen oyunlaştırılmış sistemler yanında oyunlaştırmanın sadece birkaç unsuruyla sisteme dâhil edilerek kullanılabilir olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda; oyunlaştırma kullanımının motivasyon, tutum ve akademik başarıya olumlu etkileri olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThere are many elements in the games that connect the player to game, motivate and make fun. If those elements can be transferred into non-gaming context than fun, motivation and commitment can also be transferred. In this context the concept of gamification has emerged which means using game elements in nongaming systems. In this thesis, master’s theses and dissertations about gamification which were prepared in Turkish Universities were analyzed with context analysis technique. 34 master’s theses and 8 dissertations related to the subject were found and included in the study. Despite the fact that theses and dissertations were mainly in educational context; there were also theses and dissertations about communication, modeling, marketing, and so on. In most of the theses and dissertations, the gamification is the main role in the research, and in some of the theses and dissertations it is in the auxiliary role. As a result that, it has been seen that besides full gamification systems, it can also be possible to include only a few elements of gamification. As a result of the research; the use of gamification has been found to have positive effects on motivation, attitude and academic achievement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOyunlaştırma
dc.subjectİçerik Analizi
dc.subjectMotivasyon
dc.subjectEğitimde Oyun
dc.subjectCiddi Oyun
dc.subjectGamification
dc.subjectContent Analysis
dc.subjectMotivation
dc.subjectGame in Education
dc.subjectSerious Game
dc.titleOyunlaştırma kavramı üzerine içerik analizi çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA content analysis on gamification concept master thesis
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record