Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, İsmet
dc.contributor.authorÖzyazıcı, Gülcan
dc.date2018
dc.date.accessioned2019-02-12T06:41:06Z
dc.date.available2019-02-12T06:41:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationÖzyazıcı, Gülcan. Bisiklet festivallerinin turizm sektörüne olan ekonomik katkısı: Türkiye’deki bisiklet festivalleri üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3468
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractBu çalışma, turizm kapsamında alternatif turizm çeşitlerinden biri olan bisiklet turizmi üzerine gerçekleştirilmiştir. Gerek doğaya karşı olan duyarlılığı gerekse ekonomiye olan katkısı ile son 50 yılda bisiklet turizmine dünyada önem verilmesine rağmen, Türkiye’de bu kavram henüz çok yenidir. Coğrafyası bu kavramın getirdiği etkinliklere uygun olan Türkiye’de, bisiklet ile ilgili altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanması önemlidir. Bu bağlamda çalışma Türkiye’nin bisiklet potansiyeli ve bisiklet etkinliklerinin ortaya çıkartılmasına öncülük etmiştir. Bu araştırmanın asıl amacı Türkiye’deki Bisiklet Festivallerine katılan bireylerin festival süresince yaptığı harcama miktarını ortaya koymaktır. Bu rakamlar, uluslararası alan yazında başka ülkeler üzerinde yapılan pek çok çalışmada açıkça verilmektedir. Ancak Türkiye’de incelenen kaynaklarda bisiklet festivallerinin harcama verilerine ulaşılamamıştır. Bu amaçla Türkiye’deki alan yazında önemli bir eksikliğin giderileceği düşünülmektedir. Araştırmada ayrıca harcama eğilimlerinin kişilik özelliklerine göre değişip değişmediği de incelenmiştir. Araştırmanın saha çalışması 24-26 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen Çanakkale Bisiklet Festivalinin katılımcıları üzerinde yürütülmüştür. Festivale katılan 3500 kişi arasından güdümlü örnekleme yöntemiyle belirlenen 291 kişi üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, harcamaların sırasıyla konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek ve diğer hizmetlerde olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was carried out on cycle tourism which is one of the alternative tourism types within the scope of tourism. Both the sensitivity to nature and contribution to the economy of bicycle tourism has become important in recent years. Cycling tourism is very new concept in Turkey however it has given importance in the world for last 50 years. Turkey's geography is suitable for events brought this concept and Turkey can compete with other countries after the completion of infrastructure and superstructure works on the bike. In this context, this work led the discovery of bicycle potential and cycling activity of Turkey. The main purpose of this research is to determine the amount of expenditures made during the festival of individuals participating in the bike festivals in Turkey. These amounts are clearly given in many studies on other countries in international literature. However, data on expenditure could not be reached in the bike festivals in Turkey.For this purpose, it is considered that significant deficiency eliminated in Turkey. The survey also examined whether expenditure trends changed according to personality traits. The fieldwork of the research was carried out on the participants of the Çanakkale Bicycle Festival held between 24-26 March 2018. A study was conducted on 291 people determined by guided sampling method among the 3500 participants who participated in the festival. The survey results show that expenditures are made in accommodation, transportation, food-beverage and other services, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBisiklet
dc.subjectBisiklet Turizmi
dc.subjectBisiklet Etkinliği
dc.subjectBisiklet Festivali
dc.subjectBeş Faktör Kişilik Modeli
dc.subjectCycling
dc.subjectCycling Tourism
dc.subjectCycling Activity
dc.subjectCycling Festival
dc.subjectFive Factor Personality Model
dc.titleBisiklet festivallerinin turizm sektörüne olan ekonomik katkısı: Türkiye’deki bisiklet festivalleri üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe economic contribution of cycling festivals on tourism sector: a study on cycle festivals in Turkey
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record