Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSerel, Alpaslan
dc.contributor.authorYetimoğlu, Merve
dc.date2018
dc.date.accessioned2019-02-12T07:48:22Z
dc.date.available2019-02-12T07:48:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationYetimoğlu, Merve. 2008 finansal krizinin Türk bankacılık sektörüne etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3471
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractGlobal ölçekli finans sektöründe, olası herhangi bir sorun meydana gelmesi uluslararası boyuttan bireye kadar bütün finansal ölçeklerde önüne geçilmesi ve atlatılması zor sonuçlar meydana getirebilmektedir. Bu tür olumsuz sonuçlar; finansal kriz olarak değerlendirilirken; finansal krizle meydana gelen istikrasızlığın ve ülkelerin gerek kendi içlerinde gerekse küresel ilişkileri açısından bir güvensizlik ortamının oluşması kaçınılmazdır. Bu güvensizliğin giderilmesi noktasında uluslararası ölçekte ülkelerin ve finans kurumlarının 2008 yılı finansal krizinin aşılmasına yönelik yaptıkları bazı iyileştirme ve değişim kararları söz konusudur. 2008 yılı finansal krizinin dünya ekonomisi ve küresel ölçekli finans kuruluşlarına olan etkisi ve Türkiye bankacılık faaliyetlerine olan yansımasının ayrıntılı olarak ele alınması kriz öncesi ve sonrasındaki koşulların değerlendirilmesi, krizin algılanması, benzer olası sorunların önceden tahmini ve gerekli tedbirlerin alınması noktasında önem taşımaktadır. Finans kurumlarınca yanlış alınan kararlar ve uygulanan para politikaları neticesinde Amerika’da başlayıp, global ölçekli bir domino etkisiyle tüm dünyada finansal yapıları olumsuz etkileyen 2008 finans krizine karşı, tüm dünya ülkeleri ile paralel Türkiye’de de alınan kararlar ve uygulamalar kaçınılmaz olmuştur. Başlayan iyileştirme sürecinin Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkileri günümüzde de devam etmektedir. Global ölçekli alınan bu karalar neticesinde; her ülkede veya finans kuruluşunda pozitif yönlü bir kazanım ve fayda sağlamamıştır.en_US
dc.description.abstractIn the global financial sector, any possible problems can be avoided in all financial scales, from the international dimeniıon to the individual, and difficult results can arise. Such negative consequences; as a financial crısıs; ıt is inevitable that there will be an atmosphere of uncertainty in terms of the instability of the financial crisis and the global relations of the countries as well as their own. At the point of eliminating this insecurity, there are some improvements and amendments made at the international level to countries and financial insitutions ın overcoming the 2008 financial crisis. The impact of the 2008 financial crisis on the world economy and global financial institutions and its reflection on Turkey's banking activities is a crucial factor in assessing the pre- and post-crisis conditions, perceptions of the crisis, anticipation of similar probable problems and taking the necessary precautions. Decisions and implementations in Turkey, parallel to all the countries of the world, have become inevitable against the financial crisis of 2008, which started in the USA due to wrong decisions made by institutions and applied monetary policies and adversely affected financial structures all over the world with the influence of a global domino. The effects of the ongoing recovery process on the Turkish economy and the banking sector continue today. As a result of these global scale scorecards; has not achieved a positive gaın and benefitiın every country or financial institution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye Bankacılık Sektörü
dc.subjectTürkiye’de 2008 Finansal Krizi
dc.subjectBasel Süreçleri
dc.subject2008 Yılı Finansal Krizi
dc.subjectBanking Sector in Turkey
dc.subject2008 Financial Crisis in Turkey
dc.subjectBasel Processes
dc.subjectFinancial Crisis 2008
dc.title2008 finansal krizinin Türk bankacılık sektörüne etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of the 2008 financial crisis on the Turkish banking sector
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record