Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUçkan, Fevzi
dc.contributor.authorEr, Aylin
dc.date.accessioned2016-01-14T07:41:49Z
dc.date.available2016-01-14T07:41:49Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011en
dc.identifier.citationEr, Aylin. Endoparazitoit Pimpla turionellae (L. ) (Hymenoptera; Ichneumonidae) zehiri ve parazitlemesinin konak hemositlerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/347
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractİdiobiont, soliter ve pup endoparazitoiti Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera; Ichneumonidae)’nın, konak tür büyük balmumu güvesi, Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera; Pyralidae) kullanılarak yetiştirilmesinde ve deneyler boyunca laboratuarda 25 ± 2 °C sıcaklık, % 60 ± 5 nispi nem ve 12:12 (Aydınlık: Karanlık) fotoperiyot şartları sağlandı. Tez kapsamında parazitoit zehir enjeksiyonu ve parazitlemenin konak toplam ve farklı hemosit sayılarına, dolaşımdaki hemositlerde apoptotik ve mitotik indekse, hemositlerin enkapsülasyon ve melanizasyon tepkilerine etkileri belirlendi. Parazitleme ve deneysel olarak P. turionellae zehirine maruz kalan G. mellonella pupunda dolaşımdaki toplam hemosit sayıları hiçbir işleme tabi tutulmamış puplara göre % 50’den fazla azalma gösterdi. Larval evrede ise yüksek zehir dozları enjeksiyonunu takiben toplam hemosit sayılarında önemli azalmalar gözlense de düşük zehir dozlarında anlamlı azalmalar olmadı. G. mellonella larva ve pupunda hemositlerin yarısından fazlasını granülositlerin oluşturduğu, ikinci yoğun hücre tipinin plazmatositler olduğu gözlendi. Parazitleme ve yüksek zehir dozları enjeksiyonu ilk 4 saatlik dönemde granülositlerin sayısında azalmaya neden olurken, plazmatositlerin sayısını artırdı. G. mellonella larval ve pupal evrelerinde erken ve geç apoptotik hemositlerin oranı parazitleme ve yüksek zehir dozları enjeksiyonlarına bağlı olarak artma gösterdi. Zıt olarak nekrotik hemositlerde artış pupal evrede sadece parazitlenmiş gruplarda 24 saatlik periyotta gözlenirken larval evrede farklılık bulunamadı. P. turionellae parazitlemesi ve yüksek zehir dozları enjeksiyonunun konak hemositlerinde mitotik indekste azalmaya neden olduğu tespit edildi. Konak içerisine enjekte edilen Sephadex A-25 boncuklarının analizi, yüksek zehir dozlarının pupal ve larval evrede güçlü enkapsüle olmuş ve melanize olmuş boncukların oranını % 50’den fazla azalttığını gösterdi. Benzer etkinin parazitlenmiş gruplarda da gözlenmesi P. turionellae tarafından parazitlemenin konak G. mellonella’da hemosit aracılı enkapsülasyon tepkilerini büyük oranda baskıladığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractExperiments and cultivation of the idiobiont solitary pupal endoparasitiod Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) on the greater wax moth, Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) were conducted in a laboratory at 25 ± 2 °C, 60 ± 5 % relative humidity and a photoperiod of 12:12 h (Light: Dark). The effects of parasitoid venom injection and parasitism on total and differential hemocyte counts of the host, apoptotic and mitotic indices in the circulating hemocytes, and encapsulation and melanization responses of the hemocytes were investigated within the thesis. The number of total hemocytes in the circulation decreased more than 50 % in the parasitized and experimentally venom injected G. mellonella pupae when compared to untreated ones. Total hemocyte counts significantly decreased in larvae injected with high doses of venom however hemocyte counts did not indicate a considerable change at low venom doses. In G. mellonella larvae and pupae, the major hemocyte type was the granular cells, and plasmatocytes were the next frequent hemocyte type observed. In G. mellonella injected with higher doses of venom and parasitized, the number of granulocytes decreased however the ratio of plasmatocytes increased at 4 h post treatments. The ratio of early and late apoptotic hemocytes increased in G. mellonella pupae and larvae upon parasitization and at high doses of venom injection. However, an increase in necrotic hemocytes was only observed in parasitized pupae at 24 h and no difference was observed in larvae. The mitotic indices of host hemocytes decreased upon parasitization and at high doses of venom. Analysis of Sephadex A25 beads injected into the host revealed that the number of beads strongly encapsulated and melanized reduced by more than 50 % at high doses of venom injection into pupae and larvae. Similar results were also obtained in parasitized pupae indicating that parasitization by P. turionellae suppressed hemocyte-mediated encapsulation substantially in G. mellonella.en_US
dc.description.sponsorshipBu çalışma Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2007/49 Kodlu proje ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından TBAG/2006 - 106T255 Nolu proje ile desteklenmiştir.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPimpla Turionellae
dc.subjectZehir
dc.subjectToplam ve Farklı Hemosit Sayısı
dc.subjectApoptozis
dc.subjectMitotik İndeks
dc.subjectEnkapsülasyon
dc.subjectMelanizasyon
dc.subjectVenom
dc.subjectTotal and Differential Hemocyte Count
dc.subjectApoptosis
dc.subjectMitotic Indices
dc.subjectEncapsulation
dc.subjectMelanization
dc.titleEndparazitoit Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera;Ichneumonidae) zehiri ve parazitlemesinin konak hemositlerine etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of parasitism and venom from the endoparasitoid Pimpla turionellae (L.) (Hymenoptera;Ichneumonidae) on hemocytes of the hosten_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsü
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record