Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAslantekin, Yiğit
dc.date.accessioned2019-03-27T11:17:52Z
dc.date.available2019-03-27T11:17:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationAslantekin, Yiğit. Balıkesir merkez ilçelerinde davranışsal tarım coğrafyası.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3499
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı
dc.description.abstractTürkiye'de tarım coğrafyası alanındaki çalışmalar, üç grup altında toplanabilirler. Bunlar, üniversitelerde tarım coğrafyası adıyla yayımlanan eserler, ekonomik coğrafya ders kitaplarındaki tarım coğrafyasının bölümleri ve genel veya yerel tarım coğrafyasının makaleleridir. Bu çalışmalarda bölgedeki tarımsal faaliyetlerin özelliklerine ve sorunlarına odaklanılmıştır fakat hiçbir çalışmada davranışsal tarım coğrafyası konusu ele alınmamıştır. Davranışsal coğrafya; çevreyi nasıl algıladığımızı, düşüncelerimiz ile algılarımızın davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceleyen, beşeri coğrafya alanına ait bir bilim dalıdır. Davranışsal tarım coğrafyası ise, kırsal alanlarda ikamet eden bireylerin tarımsal çevreyi nasıl algıladıklarını ve onların tarımsal alanlarda neleri sorun olarak gördüklerini konu edinir. Çalışma yapılırken muhtarlardan tarımsal çevreleri hakkındaki gözlemleri, yani, çevrelerindeki tarımsal problemleri anlatmaları istenmiştir. Bu çalışmada zamandan tasarruf amacıyla örneklem alma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem alma formülüne göre Balıkesir merkez ilçesine bağlı 123 kırsal mahalle 93'e indirgenmiş ve ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen kırsal mahallelerde, kendi muhitlerini en iyi tanıyan ve kendi yaşam alanlarındaki genel sorunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olan muhtarlar ile görüşülmüştür. Tüm bu kırsal mahalleler ile görüşüldükten sonra bireylerin çevrelerini nasıl algıladıkları, neleri sorun olarak gördükleri alt başlıklar halinde kategorize edilmiş ve bir sonuca varılmıştır. Ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerileri getirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde tarımsal işletme sahiplerinin temel sorun olarak gördükleri etken girdilerin pahalı, çıktıların düşük olduğudur. Elde edilen üründe satış garantisinin olmayışı, çiftçileri plansız üretime sürüklemektedir. Çiftçilere bir yıl iyi kazanç sağlayan tarımsal ürün diğer yıl çiftçileri zarara uğratabilmektedir. Akaryakıt, gübre, yem vb. gibi girdilerin fiyatları sürekli göstermekte fakat tarımsal çıktılar çoğu zaman girdi maliyetlerini bile karşılayamamaktadır. Genellikle zarar eden çiftçiler tarım dışı sektörlere yönelmeye, bazen de bu iş değişikliğini farklı illere taşınarak gerçekleştirmeye başlamıştır. Tarımsal faaliyetler bu etkenler sonucunda zamanla azalmaya başlamıştır.en_US
dc.description.abstractThe works in the Agrarian Geography in Turkey can be divided into 3 groups. These are the pieces published with the name of Agrarian Geography at the universities, the parts of Agrarian Geography in the Economic Geography textbooks and the articles of general or local Agrarian Geography. In these works it is focused on the characteristics of agricultural activities and its problems in the region but the Behavioral Agrarian Geography is never dealt with in the studies. Behavioral Geography is one of the disciplines that examines how we perceive the environment how our thoughts and perceptions effect our behaviors. On the other hand Behavioral Agrarian Geography deals with how the people living in rural areas perceive the agricultural environment and what they see as a problem in agricultural areas. While doing this study the mukthars were asked to tell their observation about agricultural problems in their districts. Sampling method is used in this study in order to save on time. According to the formula of sampling 123 rural neighborhoods belonging to the central district of Balıkesir were reduced to 93 and they were visited. In these rural neighborhood visited , the mukhdars, who know their regions very well and who have sufficient knowledge about general problems, were interviewed. After visiting all the rural neighborhood how individuals perceive their environment and what they see as a problem are categorized into sub-headings and a conclusion is reached. Solutions were introduced for the problems. As a result of the interviews, the main problematical factor of the agricultural business owners is the high cost of inputs and the low cost of outputs. Lack of sales guarantee in the obtained product leads farmers to unplanned production.Whereas an agricultural product can bring a good income one year it can damage them the other year. Fuel ,fertilizer and feed Etc. expenses increase constantly but agricultural outputs don't even defray the cost of inputs. The farmers who make loss usually head towards non-agricultural sectors and sometimes they move to different cities in order to work in different areas. As a result of all these factors, agricultural activities have begun to decrease gradually.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDavranışsal Tarım Coğrafyası
dc.subjectTarım Coğrafyası
dc.subjectTarımsal Faaliyet
dc.subjectBalıkesir
dc.subjectBehavioral Agricultural Geography
dc.subjectAgricultural Geography
dc.subjectAgricultural Activity
dc.titleBalıkesir merkez ilçelerinde davranışsal tarım coğrafyasıen_US
dc.title.alternativeBehavioral agriculture geography in Balikesi̇r central districts
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record