Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBicil, İbrahim Murat
dc.contributor.authorBilgiç, Selda Kuşdil
dc.date2018
dc.date.accessioned2019-04-08T11:25:51Z
dc.date.available2019-04-08T11:25:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBilgiç, Selda Kuşdil. Türkiye'de elektrik talebinin belirleyicileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3514
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 1988-2017 dönemi Türkiye elektrik enerjisi talebi ve enerji talebini belirleyen faktörler incelenmiştir. Çalışmada konut elektrik talebi ile konut elektrik fiyatı ve GSYİH arasındaki ilişki, sanayi elektrik talebi ile sanayi elektrik fiyatı ve sanayileşme arasındaki ilişki ayrı başlıklar altında incelenmiştir Sonuçlar mevcut literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir. Ekonometrik çalışmada elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde sanayi elektrik fiyatının artması enerji talebini azaltırken, sanayileşmenin artması enerji talebini arttırmaktadır. Yine uzun dönemde konut elektrik fiyatının artması enerji talebini azaltırken GSYİH’ nin artması enerji talebini arttırmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, Electric Energy Demand of Turkey from 1988 through 2017 and the factors that determine the energy demand have been examined. In the study, the demand for residential electricity with its price and the relation between GDP, the demand for industrial electricity with is price and the relation between industrialization have been examined under diffrent titles. The results, within available frames have been evaluated. Depending on the results that were acquired in the study, inthe long terms, when the increment of the industrial electricity price decreases the energy deöand, the increment of the industrialization increases it. Again, in long terms, when the increment of residential electricity decreaces the energy demand, the increment of GDP increases it.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnerji Talebi
dc.subjectFiyat Esnekliği
dc.subjectGelir Esnekliği
dc.subjectPrice Elasticity
dc.subjectIncome Elasticity
dc.subjectEnergy Demand
dc.titleTürkiye'de elektrik talebinin belirleyicilerien_US
dc.title.alternativeDeterminants of electricity demand in the Turkey
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record