Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUçak, Sefer
dc.contributor.authorŞahan, Bilal
dc.date2018
dc.date.accessioned2019-04-09T09:57:05Z
dc.date.available2019-04-09T09:57:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationŞahan, Bilal. Enflasyon hedeflemesi stratejisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz politikasının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3516
dc.descriptionBalıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractKüreselleşme sürecinde ekonomiler sürekli değişen konjonktürde değişimlere açık bir pozisyonda yer almaktadır. Bunun temel nedeni açık ekonomiler ve uygulanan para politikaları mekanizmalarıdır. Son dönemde küresel ölçekte tüm ülkeler tarafından tercih edilen para politikası, enflasyon hedeflemesi stratejisidir. Faiz oranları, bu stratejinin temel finansal araçlarından biridir. Bu nedenle faiz oranlarında meydana gelen değişimler diğer makroekonomik göstergelere etki etmektedir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde faiz oranlarındaki değişimlerin enflasyon, döviz kuru ve büyüme oranlarına etkisi 2006:01-2017:12 dönemi için; birim kök testi, eş bütünleşme testleri, vektör hata düzeltme modeli, Granger nedensellik sonuçları ve VAR modeli denklem analizi ile yapılmıştır. VAR modeli denklem sonucuna göre; faiz oranlarında %1 birimlik artış, döviz kurlarında %0.32'lik, enflasyonda %0.49'luk ve ekonomik büyümede %0.27'lik azalmaya neden olmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn the era of globalization, economies are suggestible to changes because of the continuously changing business cycle. Open economies and monatery policies in effect are the main reason for his susceptibility. Recently, the monetary policy which is preferred by all countries in a global scale is the inflation targeting strategy. Interest rates are one of the main financial tools of this strategy. Therefore, changes in interest rates affect other macroeconomic indicators. In this study, the changes in the interest rates in Turkey's economy, the effects on inflation rate, exchange rate and the growth rate in 2006:01-2017:12 for the period; unit root test, co-integration tests, vector error correction test, Granger causality results and VAR model equation analysis. According to VAR model equation result; a 1% increase in interest rates, 0.32% in exchange rates, 0.49% in inflation and 0.27% in economic growth.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkez Bankası
dc.subjectPara Politikası
dc.subjectFaiz Politikası
dc.subjectCentral Bank
dc.subjectMonetary Policy
dc.subjectInterest Policy
dc.titleEnflasyon hedeflemesi stratejisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz politikasının etkisien_US
dc.title.alternativeThe Central Bank of the Republic of Turkey inflation targeting strategy impact of interest policy
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record