Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTaş, Nihal
dc.contributor.authorÖzgür, Nihal Yılmaz
dc.contributor.authorDemir, Pelin
dc.date.accessioned2019-05-16T19:32:08Z
dc.date.available2019-05-16T19:32:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12462/3592
dc.descriptionTaş, Nihal (Balikesir Author)en_US
dc.description.abstractWe give a new application of both notions of a soft set and of a fuzzy soft set to the effective management of stock-out situation. We construct a model to track the remaining raw materials in stock at the end of the first week (or first month) by using soft sets theory. Then we introduce an algorithm for factors influencing stock management using the notion of a fuzzy soft set. If we use these soft set and fuzzy soft set models at the same time, we can more accurately track the stock-out situations of raw materials.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada stok durumlarının etkili bir şekilde yönetimi probleminin çözümünde, esnek ve bulanık esnek kümelerin kullanılmasına ilişkin bir uygulama verilmiştir. İlk hafta (veya ilk ay) sonunda, esnek küme teorisinin kullanılması ile stokta bulunan hammaddelerin takibi için bir model oluşturulmuştur. Daha sonra bulanık esnek küme kavramı kullanılarak stok yönetimini etkileyen faktörler için bir algoritma verilmiştir. Bu esnek küme ve bulanık esnek küme modelleri aynı anda kullanılarak hammaddelerin stok durumlarının daha dogru takip edilebilmesi sağlanmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.subjectLimnolojien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectMantar Bilimien_US
dc.subjectSavunma Bilimlerien_US
dc.subjectKristalografien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectTeori ve Metotlaren_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectNükleer Bilim ve Teknolojisien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectSibernitiken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMakineen_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectHücre ve Doku Mühendisliğien_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectTarımsal Ekonomi ve Politikaen_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectEvrim Biyolojisien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectGenetik ve Kalıtımen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectBitki Bilimlerien_US
dc.subjectKuş Bilimien_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDonanım ve Mimarien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectÜreme Biyolojisien_US
dc.subjectBahçe Bitkilerien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectElektrokimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectToprak Bilimien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectÖzellik ve Testen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectElektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectEntomolojien_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectTelekomünikasyonen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectDeniz ve Tatlı Su Biyolojisien_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectHava ve Uzayen_US
dc.subjectSoft Seten_US
dc.subjectFuzzy Soft Seten_US
dc.subjectStock Managementen_US
dc.subjectStock-Out Situationen_US
dc.subjectEsnek Kümeen_US
dc.subjectBulanık Esnek Kümeen_US
dc.subjectStok Yönetimien_US
dc.subjectStok Durumuen_US
dc.titleAn application of soft Set and fuzzy soft Set theories to stock managementen_US
dc.title.alternativeEsnek küme ve bulanık esnek küme teorisinin stok yönetimine bir uygulamasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBalıkesir Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage791en_US
dc.identifier.endpage796en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record